Градина » Оформете ябълката като конус

 Оформете ябълката като конус

Това е нов метод за отглеждане на ябълковите култури. Подходящ е за сорто-подложкови комбинации и почви, предизвикващи силен растеж на дърветата в градината.
Системата конус преминава през две форми, наречени условно: етажен конус и стъпаловиден конус.
Етажният конус се състои от водач и три етажа с по няколко рамена. Тази форма на короната с големият си брой рамена, обособени в три етажа, потиска растежа на дърветата през непродуктивния и слабопродуктивния им период. С увеличаване на плододаването, растежната сила на дърветата естествено намалява в резултат от натоварването с плодове. Тогава, в продължение на няколко години, се премахват по-силните рамена от втория и третия етаж на дърветата, като тяхното място в короната на дърветата се запълва от млади, умерено растящи леторасти. По този начин етажният конус се превръща в стъпаловиден.
Стъпаловидният конус се състои от водач, постоянен първи етаж от 4-6 рамена и временни рамена, спираловидно разположени над етажа. При резитбата за плододаване постоянните рамена от първия етаж не се премахват. Те се съкращават, когато започнат да се преплитат с клоните от съседните дървета, като върху тях се оставя млада, плододаваща дървесина. С временните рамена над тях се постъпва съобразно силата им на растеж. Тези, които имат силен растеж се премахват.
Хоризонтално растящите рамена с умерен растеж се оставят, като плододаването върху тях се локализира върху младата плодна дървесина.
Рамената със слаб растеж обикновено се навеждат от тежестта на собствените плодове в положение под хоризонталното. Те се премахват или възстановяват, когато в мястото на извивката им има клонка с хоризонтален растеж.

Автор: ВЕСТHИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Настанете индришето на слънчево място

Индришето е многогодишно полухрастовидно растение, което на височина достига до 1,5 м. Стъблата са нежни, разклоняващи се, леко разкривени. Общият овал на листата е сърцевиден, но петурата им е силно ...

Болести и неприятели по розата

Болести Много опасна и често срещана болест е брашнестата мана. Напада розите отглеждани на открито или при оранжерийни условия. Причинява се от гъбата Sphaerotheca pannosa. Болестта се развива ...

Пазете овошките от студовете

От това как се движат температурите през пролетта много зависи цъфтежът, опрашването и оплождането при овошките. У нас през зимата рядко хваща студ под критичните граници. През пролетта обаче често из...

Захванете си туя от клонче

Иглолистните растения като туята и лъжекипарисът могат да се размножат чрез резници, които ще произведете сами. По този начин ще спестите много разходи, особено ако се нуждаете от растения за покриван...

Начало