Още рецепти » Познавате ли тези формировки?

 Познавате ли тези формировки?

Многогодишните части на главината - стъблото, рамената и кордоните, както и тяхната височина и пространствено разположение определят формировката (формата) на резитбата. В зависимост от височината на стъблото формировката може да бьде ниска (обикновена), средно висока и висока. Плодните звена (чепове, плодни пръчки или стрелки) са елементите, които определят системата на резитбата. Различаваме къса резитба, когато се оставят само чепове, дълга, когато се оставят само плодни пръчки и смесена, когато се оставят едновременно плодни пръчки или стрелки и чепове. При всяка формировка може да се прилага една или друга система резитба. Например при високостъблената формировка резитбата може да бъде къса - само с чепове или смесена с чепове и плодни пръчки и т.н.

Формировката Пергола Тендоне

Формировката Пергола Тендоне се използва в някои райони на Италия и Испания при десертните сортове. При нея конструкцията е хоризонтална, с височина 2 м, подобна на нашите хоризонтални асми. Теловете се опъват в две перпендикулярни посоки през 40-50 см така, че се образува мрежа от квадрати. Лозите се засаждат в квадрат 3x3 м. Височината на стъблото е 2 м. При резитбата се оставят 3-4 плодни пръчки, които се разполагат лъчеобразно (срещуположно). С течение на времето на върха на стъблото се формират 3-4 рамена, върху които се поддържа резитбата. Тази формировка е подходяща за дворно отглеждане на лозите. При нея добивите са високи и мястото под лозите може да се използва за отглеждане на други култури, които търпят засенчване и не създават трудности по отглеждането на лозите.

Формировка Веранда

Формировката Веранда се използва в някои южни страни при десертните сортове. Конструкцията й е стреховидна, обърната на юг. Вертикалната част е висока 1,5 м, а стреховидната е широка до 2 м и е под ъгъл 120-130 градуса. Върху нея са опънати 5-6 реда тел. Стъблото на лозите е високо 1,5 м и завършва с двустранен кордон. Върху кордона се оставят чепове с по 2 очи или чепове и къси плодни пръчки. Зелените леторасти се разполагат върху стреховидиата част. Лозите се засаждат на 1,5 м в реда, а между редовете - на 3 - 3,5 м .

Кордон Томри

Кордоните Томри носят името си от френското село Томри, намиращо се в околностите на Париж. Лозите при тази формировка се засаждат от южната страна на стени, високи 3 м. На стената са опънати през 25 см редове тел. Разстоянието между лозите е 50 см. При хоризонталния кордон Томри се формират 4- до 5-етажни кордона през 50 см, като всяка лоза представлява един двустранен кордон. Резитбата е къса на чепове с по 2 очи. Ако кордоните се издигнат вертикално, тогава формировката се нарича вертикален кордон. Плодните звена се разполагат алтернативно през 25 см едно от друго. Формирането и поддържането на лозите са както при двустранния кордон.

Формировка Фаже

При формировката Фаже на лозите се формира стъбло, високо 1,20-1,30 м, без кордони. На стъблото се оставят две плодни пръчки, които се извиват встрани под ъгъл 45 градуса и върховете им се привързват за тел, поставен на 30 см под нивото на височината на стъблото. Вследствие на извиването на плодната пръчка първите 1-2 леторасти в основата се развиват силно. При следващата резитба старата плодна пръчка са премахва, а за нова пръчка се оставя първият летораст в основата на старата. Формировката Фаже е подходяща за по-нискодобивни сортове с малки гроздове. Тя позволява да се натоварят лозите с повече очи и да се използват по-родовитите пъпки от средната част на пръчката.

Формировка Омбрела

При формировката Омбрела се оставя по-високо стъбло, отколкото при разгледаните дотук високостъблени формировки - от 1,50 до 1,80 м, но обикновено 1,60 м. Подпорната конструкция при нея е опростена - на нивото на стъблата има един ред тел, дебел 5 мм. Над основния тел няма никакви други телове за зелените леторасти. На върха на стъблата се формира двустранен кордон. Плодните звена са подобни на тези при видоизменения Мозер. Подходяща е за сортовете Каберне Совиньон, Мерло, Букет, Шардоне и др. Не се препоръчва за райони със силни ветрове. Нейните предимства са в простотата на телената конструкция и големите възможности за намаляване на ръчния труд, включително и за снемането на лозовите пръчки след резитбата. Засега формировката Омбрела се смята за икономически най-изгодна.

Формировка Мозер

Формировката Мозер носи името на австриеца Л. Мозер, който широко я прилага в стопанството си. Тя представлява двустранен кордон със стъбло, високо 120 см. На височината на стъблото се намира основният (носещ) тел, а над него още два реда двойни телове. В нашата страна сега се внедрява т.нар. видоизменен Мозер. Той е също двустранен кордон, но с височина на стъблото 130 см. Носещият тел е дебел 4 мм и към него се привързват кордоните. На 30 см над него следва една двойка телове с дебелина 2 мм. Плодните звена, по 3-4 на всеки кордон, се състоят от редуващи се единични чепове и чеп със стрелка на 5-7 очи, а при нискодобивните сортове - чеп и пръчка с 10-12 очи, която може и да се привързва.
При растежа на леторастите една част от тях сами се промушват или се захващат с мустаците си за двойката телове, а останалите (около 2/3) провисват свободно в междуредията от двете страни иа реда. По такъв начин се получава дървовидно разположение на лозите и максимално използване иа слънчевата енергия. Тази формировка е подходящаза винени сортове с по-слаб растеж като Ризлинг италиански, Мискет Отонел и особено за сортовете с праворастящи леторасти, като Памид, Ркацители, Мискет червен и др. Подходяща е също за ветровити райони и за сортове, които изискват резитба само с чепове - Димят, Гъмза и Юни блан.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Стъклените мебели

Още края на 50-те - началото на 60-те години се заражда интересът към мебелите с проста геометрична конструкция, към стъклото и пластмасата в интериора. Появяват се и веднага добиват популярност малки...

Хипнозата – полезна, но и опасна

Някои смятат, че тя е опасно зомбиране. Други са убедени, че е панацея на всички болести. Къде е истината? Малко история Една от най-екзотичните и тайнствени професии, съществуващи в света, ...

От какво се нуждае тибухинaта

Тибухинaта (Tibouchina urvilleаna) е род, произхождащ от тропическите области на Америка, който включва около 200 вида. Известен е още и под синонима лазиандра. В Бразилия се оформя като висок до 6 м ...

Трудните моменти след раждането

Всяка бременна жена мечтае за прекрасния живот след появата на малкото същество, без да мисли за проблемите, които неизбежно съпътстват отглеждането му. Най-често срещаният сред тях е умората - физ...

Начало