Гъби

Азбучен указател:

Изберете начална буква
Б, Г, Д, К, М, О, П, Р, С, Ч,
И

Мухоморка бяла отровна

СМЪРТНОСНО ОТРОВНА ГЪБА. Съдържа алкалоида аманитатоксин (който се нарича още и фалоидин, и е трета-четвърта по ред най-силна отрова от растителен произход). Той поразява предимно черния дроб, но действа и върху бъбреците и панкреаса. Късните признаци на отравянето (след 1-2 дни)...

Гълъбка черна

НЕЯДЛИВА ГЪБА. В никакъв случай не бива да се консумира от хора с болен стомах поради изключително твърдото й месо, което и след термична обработка остава трудносмилаемо. Расте в големи находища в широколистни и иглолистни гори през лятото и есента. ОПИСАНИЕ: Шапката ...

Гълъбка златна

ЯДЛИВА ГЪБА, много вкусна, със слаб мирис (аромат на гълъбките). Годна е за всякаква преработка, но не може да се изсушава. Расте предимно в широколистните гори, но се среща и в иглолистни гори. Появява се през лятото и отново през есента. ОПИСАНИЕ: Шапката е c диамет...

Булка

ЯДЛИВА ГЪБА. Изключително вкусна и ароматна. Подходяща е за всякаква обработка, като смесена с други гъби, а като натюр мирисът и ароматът й преобладава над останалите гъби в опаковките. Расте в края на пролетта, през лятото и есента в просветлените дъбови, букови, но и в боров...

Млечница отровна

ОТРОВНА ГЪБА. Отравянето се проявява твърде скоро - около 15 мин до 1 час след консумацията на гъбите. Отровите, които се съдържат в гъбата, дори и след продължи-телна термична обработка, не се отстраняват. Те причиняват тежки заболявания, някои от които с летален край. И в тази ...

Манатарка пурпурна

ОТРОВНА ГЪБА. Смесването й с дяволската гъба е възможно, тъй като имат много общи белези. Расте в широколистни и по-рядко в смесени гори. Появява се през лятото и началото на есента. Рядка гъба е. ОПИСАНИЕ: Шапката на младата гъба е полукълбовидна, по-късно е плоско...

Начало