Градина » Борбата с телените червеи започва отрано

 Борбата с телените червеи започва отрано

За да е успешна борбата срещу телените червеи, трябва да се има предвид сезонната миграция на ларвите в почвата. През зимата (от ноември до март) те се намират на дълбочина 25-35 см, където температурата не се понижава под минус 1 градус. От втората половина на април до юни, когато температурата се повишава над 10 градуса телените червеи се придвижват на дълбочина 5-15 см. През този период са най-опасни за земеделските култури. През лятото ларвите се намират в тези места в почвата, в които температурата е между 13-20 градуса и влажността е над 70%. През есента (от втората половина на септември до средата на ноември) те са на дълбочина 5-15 см и се хранят усилено с културните растения и с плевели. Редовната обработка на почвата, унищожаването на плевелите през сезоните, в които телените червеи са близо до повърхността на почвата дават възможност за намаляване на тяхната численост.

Химическата борба се провежда по два начина:

- чрез внасяне в почвата на гранулирани препарати едновременно със сеитбата.
- чрез третиране на семената с подходящия препарат преди сеитбата.
Преди да се предприемат тези мероприятия трябва да се установи плътността на телените червеи (ларвите) в определена площ. Третирането се прави при плътност 5-6 ларви на квадратен метър.
У нас срещу телените червеи е одобрен и се прилага гранулираният препарат мокап 10Г в доза 4кг/дка (4 г за 1 кв.м). Има контактно действие. В сравнение с други гранулирани препарати той е по-слабо отровен, с по-висока летална доза. Инкорпориран в почвата се разпространява бързо и действа продължително време. Безопасен е за растенията и може да се внася в почвата и по време на разсаждане на културата. Карантинният му срок е 14 дни. Друг одобрен за телените червеи гранулиран препарат е видейт 10Г. Системен с контактно и стомашно действие. Силно отровен. Прилага се в дози 2 кг/дка (2 г за кв.м) срещу телените червеи по картофите, като се внася в браздите едновременно със засаждането на клубените. Карантинният му срок е 21 дни.
Внасянето на гранулираните препарати в почвата се прави в хубаво време. Работи се внимателно, като се използват ръкавици и лъжица за загребване на препарата, ако внасянето се прави ръчно. Не трябва да се допуска контакт на препарата с кожата на ръцете.
У нас за третиране на семената срещу телените червеи е одобрен препаратът сийдоприд 600 (самбреро 600ФС). Системен с контактно и стомашно действие. Съдържа имидаклоприд. Не е силно отровен. Прилага се в доза 700 мл за 100 кг семена при царевицата и 1000 мл за 100 кг семена при слънчогледа - две култури, които се нападат много силно от телените червеи.

ВНИМАНИЕ! По третираните площи не трябва да се пускат животни!

Автор: Любомила Кръстева

Представяме Ви:

Отглеждане на метла

Обикновената метла е известна още и като летен кипарис. Тези едногодишни обемни растения са разпространени в цялата страна до 1000 м н. в. Застъпени са видовете K. trichophyla и K.scoparia, който е с...

Прибирайте редовно зарзавата от градината

Беритбата в точния момент стимулира растежа, образуват се повече нови завръзи. Ако се забавите, хранителните вещества ще отидат към семената. За да се определи правилно времето на прибиране, трябва да...

В студа корените на ягодите загниват

Кореново гниене по ягодата се среща навсякъде в страната. Болестта обикновено се проявява през втората година след засаждането или по-късно. Растенията изостават в развитието си. Листата им са по-дреб...

Листното подхранване не заменя почвеното

Течните комплексни торове за листно подхранване се използват в овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството и др. Те се прилагат профилактично - когато се очаква растенията да преминат критичен ...

Начало