Градина » Запознайте се с елегантната тцуга

 Запознайте се с елегантната тцуга

Родът Тцуга (Tsuga) включва няколко вида растения от сем. Борови (Pinaceae). Те са разпространени в умерените ширини на Азия (Хималаите, Китай, Япония) и Северна Америка. Към този род спадат вечнозелени дървета с височина от 20 до 65 м. Те са с конусовидна корона, с тънки увиснали клонки и дребни плоски игли, които са спирално или привидно двуредно наредени. Всяка игла съдържа по един смолен канал, разположен под фиорозалното снобче.
Мъжките реси са разположени поединично по страничните клонки в пазвите на иглите. Те са дребни и жълтеникави. При повечето от видовете прашецът е без въздушни мехурчета. Шишарките се появяват поединично на края на миналогодишни клонки. Те са увиснали, при повечето видове дребни, дълги до 2,5 см. Узряват за един вегетационен период. Плодните люспи се състоят от една пазвена /шишаркова/ и една покривна люспа, която по време на цъфтежа е почти еднаква по големина с пазвената люспа. Семената са дребни, снабдени с крилца. Поникват за 2-4 седмици след засяване. Пониците развиват 3-6 семедела.
В градинарството се отглеждат основно 2 вида тцуги: Тцуга канадензис (T.canadensis) - бавнорастящо дърво с височина до 30 м и с тясно конусовидна корона, съставена от почти хоризонтални клони и с увиснали върхове. Младите клонки са с ръждивожълтеникава окраска. Иглите са плоски, тъмнозелени и лъскави, дребни, дълги – 10-15 мм, широки 0,15 см, на върха затъпени и покрая назъбени. Разположени са гъсто, привидно двуредно, на върха затъпени, а покрая назъбени. Отгоре са лъскавозелени, а отдолу имат две белезникави линии. Към клонката се прикрепват с къса дръжка. Шишарките са дребни да 2,5 см. дълги с яйцевидно закръглена или яйцевидно продълговата форма. При узряване увисват и добиват кафяв цвят. Семето е дребно , триръбесто, светлокафяво с късо крилце. През първите години фиданките растат много бавно.
Тцуга королиана (T.caroliniana) - произхожда от Югоизточна Северна Америка, където расте от 700 до 1300 м.н.в. Дървото е високо до 25 м. и е с бавен растеж, разперени клонки и широко конусовидна гъста корона. Иглите са дълги до 2,5 см и широки до 1,5 мм, на върха слабо вдлъбнати, покрая гладки, отгоре тъмнозелени, а отдолу с две белезникави линии. Шишарките са дълги до 3,5 см. и широки до 2,5 см., светлокафяви, удължено яйцевидни. Люспите са им удължено яйцевидни, с гладки ръбове, при узряване се разтварят широко. Цъфти през март , април, а шишарките узряват през септември.
Цугите са влаголюбиви и сенкоиздръжливи. Предпочитат леки, влажни и богати почви. Много са чувствителни към високите температури и прякото слънчево греене. Трудно понасят засушаване и затова трябва редовно да се поливат.
Размножават се чрез семена или резници.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Колко дълбоко да обърнем градината

На каква дълбочина трябва да се обработи мястото, за да може земята да ражда богато? На този въпрос няма еднозначен отговор. Принципът е следният - за зеленчуци с плитка коренова система е достатъчно ...

Странното микадо

Микадото (Syngonanthus chrysanthus) е все още малко познато у нас растение. То е една страшно капризна красавица. Това странно, нежно растение изглежда като истинско бижу. Имайте предвид, че произхожд...

Защитете луковиците от болести

Извадени са вече луковиците на лалета, нарциси, зюмбюли и кокичета и се съхраняват по мазета и прохладни помещения. За да имате и през следващата година обилен цвят, трябва да ги преглеждате внимателн...

Сяра лекува брашнестата мана

Сярата и нейните производни като сероваровият разтвор и колоидната сяра са класически средства за борба срещу брашнестите мани и ръжди. Ефикасни са и срещу някои други гъбни болести, но не действат ср...

Начало