Градина » Основни правила за засаждане на лозички

 Основни правила за засаждане на лозички

Два са сезоните за създаване на ново лозе - есен и пролет. Повечето стопани засаждат нови лози през пролетта, особено през втората половина на март и началото на април. Ако температурите са под 0°С, изчакайте да се стопли, защото има опасност да измръзнат корените.
Ново лозе можете да създадете на места с най-разнообразни почви. То ще расте и на бедни хълмисти терени, но най-подходящи са дълбоките, рохкави, бързо затоплящи се почви. Пясъкът и чакълът няма да изплашат това растение, но не очаквайте да произведете грозде, ако сте засадили лозата си на заблатени, тежки и силно сбити почви.
Дълбоко риголваното на 50-70 см място е най-подходящо за засаждане на лозите. Това ще гарантира силна кореновата система. Обикновено риголването се прави от август до октомври.

Сортът и обработката определят разстоянията

Когато лозите се отглеждат на нискостъблена формировка с подпорна конструкция и ще се обработва на ръка, редовете трябва да са на 1,30-1,50 м един от друг, а главините - на 1,20-1,30 м за винените и 1,40-1,50 м за десертните сортове. Ако избраните сортове са по-силно растящи и почвата е по-богата, дайте на растенията още място.
При средностъблените формировки и обработка с впрегатна сила разстоянията между редовете се увеличават до 1,70-1,80 м, между лозите се запазват същите.
При механизираното отглеждане на лози с високостъблени формировки мястото между редовете достига до 2-3 м. В реда растенията се слагат на повече от 1,20 м едно от друго.
Ако ще правите асми, трябва да засадите лозите на 2 м една от друга, редовете се разделят от близо 3 м свободна площ. В случай че лозите са наредени само в един ред, разстоянието между тях трябва да е 1,30-1,50 м.

Изберете между три форми

Използват се 3 форми на засаждане - квадратна, правоъгълна и шахматна. Квадратната е подходяща за лози с чашовидна формировка и позволява обработката на кръст. Правоъгълната е за формировки с телена конструкция, а шахматната - за наклонени терени.

В ямки е най-сигурно

Изрежете корените на дължина до 6-8 см, ако ще поставяте младата лоза в ямка и на 1-2 см, когато ще садите с машина или садило. Ако слагате корените в ямки, се осигурява висок процент на прихващане и много добро развитие на лозите през първата година. На дъното се поставя рохкава пръст или размесена с 1-2 кг оборски тор, която се събира като хълмче. Върху него лягат корените на лозата. Ямката се запълва до половината с почва, пригъпква се внимателно и се полива с 5-6 литра вода. Запълнете ямката догоре с почва, а плътно до лозата поставете маркирното колче. Чепът се покрива с 4-5 см рохкава почва над горното око при пролетно засаждане, а при есенно - на 20-25 см. Ползването на садило намалява процентът на прихващане. При този метод корените трябва да са 2-3 мм. Със садилото се отваря дупка, дълбока 35 см или в долната си част да е огънато така, че да обгръща стъблото на лозичката в близост до петата. Лозичката се притиска със садилото на 2-3 места отстрани, за да се притисне почвата към нея. Поставя се маркирното колче и се покрива с почва.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Дюлите доузряват в северни помещения

Дюлите са вече готови за бране, ще дочакат зимата в хранилището. Но за да се запазят по-дълго е важно да бъдат откъснети в точния момент. На пръв поглед – лесна работа. Но не е съвсем така. В послед...

Къде да засадим черешата

Често ни питате на какви места да засаждате череши. Студените и твърде тежки глинести почви с често преовлажняване, засолените, плитките с плътна глинеста или камениста подпочва не са подходящи за цел...

Пазете плодните дръвчета от студовете

От това как се движат температурите през пролетта много зависи цъфтежът, опрашването и оплождането при овошките. У нас през зимата рядко хваща студ под критичните граници. През пролетта обаче често из...

Бяла ръжда по черешата

Цилиндроспориозата, известна още като червени листни петна, кокоминоза и бяла ръжда, е икономически най-важната болест по черешата и вишнята не само в Кюстендилския район, но и в останалите райони на ...

Начало