Градина » Запазете зелето здраво

 Запазете зелето здраво

Главестото зеле е богато на витамини и има ценни лечебни качества. През зимните месеци то е основна храна на нашия народ. Освен за приготвяне на туршии (цели глави или рязано), през последните години нараства интересът към запазване на зелето в прясно състояние.
За съхраняване се избират подходящи глави. Трябва да бъдат нормално твърди, да не са повредени и да имат 2-3 покривни листа. Кочанът се отрязва гладко 1 -2 см над основата, без да е напукан или повреден. За съхраняване стават сортовете Бяло лигоришко, Пазарджишко подобрено, Челопеченски син капак, Балкан.
Могат успешно да се използват приспособени складови помещения с възможност за добро и бързо проветряване. В склада се изграждат стелажи. Преди зареждане помещението се дезинфекцира.

Редят се шахматно с кочаните нагоре

Зелките се нареждат върху стелажите шахматно в 2-3 реда с кочаните нагоре. По този начин евентуално образувалите се водни капки по повърхностите на главите няма да се стичат във вътрешността им.
Главите се подреждат върху стелажите така, че между горния ред зелки на долния стелаж и основата на горния да остане свободно пространство около 25 см за по-добро проветряване. Между стелажите да има 80-90 см свободно пространство за зареждане, манипулиране и изнасяне на продукцията.

Няколко термометъра мерят градусите

На няколко места из помещението на различна височина се поставят термометри за отчитане на температурата. Необходим е и хигрометър, който ще следи относителната влажност на въздуха.
По време на лагеруването зелето се преглежда всеки ден. Оптималната
температура, при която може да се съхрани дълго прясното зеле, е от минус 1 до 0 градуса, относителната влажност на въздуха да е 90-95 %. Ще ги регулирате, като редовно проветрявате. Когато при проверка откриете заболели зелки, почистете засегнатите листа и долната част на кочана. А заразеното място и съседните зелки поръсете с креда.

Внимание!
Температурата в горната част на помещението е по-висока, затова продукцията от горните стелажи трябва да се оползотворява най-напред.

Автор: Величка Христова

Представяме Ви:

Сложете и леха лапад в градината

Лападът излиза на пазара рано напролет и не по-малко от спанака е любимо листно зеленчуково растение. То е многогодишно и влаголюбиво. През първата година формира само листна, полуизправена до изправе...

Студоустойчивост на овощните растения

Измръзванията на овощните растения през зимата и особено в началото на пролетта са доста често явление. Това се отразява чувствително на реколтата, а в някои случаи може и напълно да я похабява. Измр...

Не забравяйте да загърлите картофите

Картофите, поради ценните си хранителни качества са си извоювали почетно място на нашата трапеза и са нелипсваща част от менюто ни. За получаване на качествени добиви освен засаждането им по познатите...

Основни правила за резитба на чимшира

Чимширът е бавнорастящ вид. Той понася добре резитбата. Използва се за изграждане на бордюри, живи плетове и други архитектурни форми и тела. Чимширът е вид, който е силно привързан към влажността на ...

Начало