26.02.2020 година
1564339898.swf
Р
астителна защита
  189  |   0  
Вируси тормозят вишни и череши
• Некротичните пръстеновидни петна по черешата могат да причинят от 25 до 50 % загуби. Заболяването се проявява чрез дребни, деформирани, хлоротични и нек-ротични пръстени. Хлоротичните пръстеновидни петна по черешата и вишната се проявяват с хлоротични пръстени и прошарвания, които некротират в различна степен, тъканта отпада, листата се надупчват и накъсват. Плодовете остават дребни, деформирани, узряват по-късно и са с влошени качества.
• Черешовото листно завиване предизвиква късно развитие на засегнатите дървета и слаб цъфтеж. Листата се завиват нагоре, а при някои сортове се обагрят в червено. Жлебовете по стъблото и раковините по клоните предизвикват надебеляване и разпукване на кората, както и поява на подутини и хлътване по клоните.
• Грапавите плодове по черешата се предизвикват в края на завършване растежа им и симптомите са твърде различни за отделните сортове.
• Жълтата мозайка, жълтите прашести петна, лентовата мозайка, листното завиване на черешата, доматените черни пръстеновидни петна, грубите листа по черешата, гумената дървесина и черният рак по клоните, некротичните ръждиви петна, дребноплодието по черешата, прошарването на листата, както и унгарските груби листа изискват сериозни познания при тяхното откриване.
Някои от вирусните болести при вишната, като некротичните пръстеновидни петна, жълтеницата, зеленото пръстеновидно прошарване и жълтото напетняване на нервите имат сходни признаци с някои от изброените болести при черешата.
11.11.2019 г. / ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2020