Градина » Познавате ли формировката Тендоне

 Познавате ли формировката Тендоне

Тендоне е една от формировките, които се използват в някой райони на Италия и Испания при десертните сортове.
Конструкцията е хоризонтална с височина от 1.9 до 2.1 m. Теловете се опъват в две перпендикулярни посоки през 40-50 сm, така, че да се образува мрежа от квадрати. Лозите се засаждат в квадрат на разстояние от 2.5 до 4 m. При резитбата се оставят 4 плодни пръчки, които се разполагат лъчеобразно или срещуположно една на друга.
През първата и втората година лозите се режат на чеп с 2 очи. На третата година летораста, който сме избрали за стъбло, се прерязва на нивото на телената конструкция. През пролетта на четвъртата година, горните два колтука на оставеното стъбло се режат на чепове с по 2 очи, а останалите се премахват. През пролетта на петата година, четирите летораста, развили се от чеповете, се изрязват отново на чепове с по 2 очи. На шестата година, леторастите развили се от горните очи на оставените чепове, се режат на плодни пръчки, а долните - на чепове с по 2 очи. На седмата и всяка следваща година, плодните пръчки се премахват, горните леторасти на чеповете се режат на плодни пръчки, а долните леторасти на чеповете на чепове с по 2 очи.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Мулчирайте със слама между фиданките

Междуредията на овощните градини могат да се поддържат по т.н. чимово-мулчирна система. За целта те се затревяват обикновено с многогодишни житни или със смес от житни и бобови треви, които често тряб...

Златни минипортокали в саксии

Посетителите на хипермаркетите у нас често се удивляват на предлаганите плодове от екзотичната флора, каквито са и плодовете на кумквата, наричан още "златен портокал". Родината на кумкват...

Унищожете гнездата на бялата овощна пеперуда

Напоследък тя не предизвиква безпокойство, но опасността си съществува. Напада всички овощни видове, в т. ч. и лозата. Вредят гъсениците, като изгризват пъпките и листата. Бялата овощна пеперуда (Ap...

За многоетажния лук почивка няма

При живораждащия (многоетажния) лук (Allium cepa var. proliferum) липсва период на покой, а при топъл климат той може да се развива постоянно. До образуване на цветното стъбло многоетажният лук не се ...

Начало