Още рецепти » Дворната овощна градина

 Дворната овощна градина

Една от най-характерните особености на дворните овощни градини е, че в тях се засаждат различни видове и сортове. Тяхното основно предназначение е да задоволят семейните нужди с пресни и за преработка плодове. В повечето случаи в тях се отглеждат и различни подкултури. За да се развиват добре дръвчетата и да се получават задоволителни и качествени добиви, трябва да се имат предвид някои особености при създаването и отглеждането им.
Поради малките им размери, а понякога и теренните условия в тези градини не могат да се проведат някои основни предпосадъчни мероприятия, като риголване, основно торене и др. Това може да се компенсира с изкопаването на по-големи посадъчни ямки и по-обилното им наторяване преди засаждането. Когато в тези градини ще се отглеждат и различни подкултури разстоянията на засаждане при различните видове и подложка трябва да са еднакви и короните да се формират с по-високи стъбла. В никакъв случай като подкултури не трябва да се засяват царевица, зърнено-житни, люцерна, еспарзета, слънчоглед и други силно растящи култури и с гъсти посеви. При избора на подкултурите трябва да се обърне внимание и на срока за прибиране на реколтата, който не трябва да съвпадне с основните срокове на пръскане на овощните дървета с отровни препарати.
При избора на видовете и сортовете трябва да се съобразим с техните изисквания към климатичните и почвени условия. При неполивни условия и при по-бедни почви трябва да се засаждат по-сухоустойчиви видове като вишня, череша, слива, кайсия, бадем и др. Ако засаждаме ябълки и круши те трябва да са присадени на по-силно растящи подложки. При по-варовити почви не трябва да се засаждат праскова присадена на праскова и круша на дюля. За такива почви най-подходяща за черешата и вишнята е махалебковата подложка. При избора на видовете много важно е да се съобразим с критичните минимални температури в дадения район за отделните видове. За получаване на по-дълго време пресни плодове от различни видове трябва да се избират сортове с различен срок на зреене. При крушата най-ранните сортове, като Енисейка, Клапов любимец, Жифардова масловка и др. зреят през втората половина на юли, следвани от много ценни сортове през август и септември, за да се стигне чак до началото на октомври, когато зреят Попска круша, Харденпонтова масловка, Пас Красан и др. Пресни прасковени плодове можем да берем неперкъснато от края на юни (Майкрест, Спринголд, Колинс и др.) до към средата на октомври (Петричка, Съмърсет, Феъртайм и др.). При черешата също имаме възможност да се снабдяваме с пресни плодове от средата на май до към средата на юли. Едни от най-ранните черешови сортове са Ранна черна едра, Бигаро моро, Бигаро бюрла, Сенека и др, а от най-късните – Ламберт, Наполеон, Хеделфингенска, Дроганова жълта и др. Вишнята и кайсията пък могат да пълнят трапезата ни около месец. При ябълката и сливата ранните сортове са по-ограничени и са главно за прясна консумация, докато късните – основно за преработка и съхранение.
Важен момент при създаването на смесените овощни градини е правилното подреждане на видовете, съобразно техните растежни особености. В най-южната част се засаждат ябълките и крушите, присадени на слабо и полуслабо растящи подложки, следвани от прасковата и вишнята., кайсията, черешата и сливата. В най-северната част се засаждат орехите. Храстовидните видове френски грозда, малините, къпините и др. е най-добре да се поставят в крайните участъци на градината, а ягодата може да се отглежда и в междуредията, тъй като тя е по-устойчива на засенчване. Не трябва да се подценява и изискването за ефективно опрашване и оплождане, което означава, че при самостерилните видове, които изискват чуждо опрашване, като ябълка, круша, череша, афъзка и някои сортове на сливата, вишнята и дюлята в градината трябва да се засаждат най-малко по два сорта.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

През есента бъбреците се чистят най-добре

Есента е време за увеличена активност на бъбреците. За да си представим какво е тяхното натоварване, ще подчертаем само един факт - за 24 часа бъбреците средно 60 пъти пропускат през себе си кръвта, к...

Лошите изненади на сезона

Летните удоволствия си имат и своята обратна страна. Какво да правим, ако получим топлинен удар, ужили ни пчела или се докоснем непредпазливо до медуза? Спасение има, особено ако сме предвидили възмож...

Честото уриниране при децата

Обезпокоена съм, защото дъщеря ми ходи буквално през 15-30 мин по малка нужда. Дали се е простудила или започва цистит? Хр. Я. от Сл. Това е чест проблем при децата. Най-лесното е да се поста...

Кавказки рецепти с прополис

От стотици години кавказците признават не таблетките, а прополисът като най-важното средство за лечение на болестите. Според планинците той може да излекува всички болести. • Хване ли ви грип, и...

Начало