Още рецепти » Покривът е короната на къщата

 Покривът е короната на къщата

Покривът е един от най-важните и значими елементи за завършеността на сградата и нейния силует. Той е „кулминацията“ на дизайна на зданието, венецът на строителната и архитектурната „творба“. Важна част от сградата, неговата визия зависи до голяма степен от избора на строителните материали, способстващи оптималното съчетаване на различните компоненти при изграждането. Наред с новите високотехнологични материали с изключителна издръжливост все още има производители, които се стараят да усъвършенстват традиционните керемиди и изолации, необходими при реновирането на значимите архитектурни сгради и исторически паметници.

В и д о в е п о к р и в и

Обърнат – рентабилната конструкция

Това е плосък покрив, при който топлоизолацията се полага върху хидроизолацията. Последната защитава системата от атмосферни влияния и влага, а топлоизолационните плочи я предпазват от прекалено високи или ниски температури и от механични повреди. Дългият живот и лесното изпълнение са важни предпоставки за рентабилността на тази конструкция. Най-простата форма на изпълнение на плосък покрив на принципа на обърнатия покрив е покритият с чакъл обърнат покрив. Върху устойчивите на климатични влияния плочи се полага филтрираща мембрана, след което се разстила чакълът.

Тераса
Oбърнатият покрив се прилага също така над изби, еркери и други. Настилката от топлоизолационни плочи може да се полага върху изравнителен слой чакъл, върху дистанционери за плочи или върху ивици, оформени от плочи.

Паркинг

Този вид приложение на обърнатия покрив налага използването на материал с повишена якост на натиск. Това може да бъде паваж, плочи от армиран, лят на място бетон или готови бетонни плочи.

Допълнителен

“Допълнителният покрив” се прилага при стари покриви, където хидроизолацията е още здрава, но топлоизолацията не отговаря на съвременните стандарти. Ако старата покривна конструкция е увредена, “допълнителният покрив” предлага просто решение за санирането й.

Металният – познат от древността

Металът е ползван за покриви от най-древни времена: храмовете в Ерусалим - 970 г. преди Христа, Пантенона в Рим, Синята джамия в Турция, катедралата “Нотърдам” и много други. Открит от древните цивилизации, този материал запазва своята популярност и до днес. Съвременните метални покриви са усъвършенствани, оптимизирани, адаптивни, с подчертана естетика и не на последно място - с лесен монтаж и поддръжка. Металните керемиди могат да се използват както при изграждане на нови покриви, така и при реновиране на по-стари сгради с наклон на покрива 14 градуса или повече. Те са изработени от стоманена поцинкована ламарина и са със специално полиестерно покритие. Двата предпазни слоя (основният и повърхностният) им осигуряват около 40-годишен живот. Формите са разнообразни - от традиционна, наподобяваща керамична керемида, до съвременен урбанистичен дизайн. Богатото цветово разнообразие пък улеснява адаптирането към различни архитектурни стилове. Отличната визия е подкрепена от различни аксесоари: пародифузионна мембрана, предпазваща от влага и вятър, разнообразие от обшивки за видовете покривни детайли, отдушници, стопери за сняг и пр.

Вентилираният – с три пъти по-дълъг живот

Това е така, тъй като покривната конструкция се проветрява и не задържа влага, т.е. процесът на гниене е ограничен. При това топлоизолацията работи в оптимален температурен режим, което повишава нейната ефективност. Другото му преимущество е неговата лекота - само 7кг/кв. м. И още: пожароустойчивост, устойчивост на градушка, на натоварване при скорост на вятъра 200 км/час. Гаранцията му е 25 години, а експлоатационният живот - над 50.

Плоският – на път да излезе от употреба

Модата на плоските хидроизолирани покриви премина. При тях масово се получават течове. Понастоящем те рядко се прилагат въпреки по-надеждните хидро-, паро- и топлоизолации.

Топъл покрив

Топлият покрив представлява плосък покрив, при който всички необходими строителни слоеве са пряко свързани помежду си. Особеното тук е, че хидроизолацията е поставена над топлоизолацията.

Скатен, или мансарден

Носи името на своя създател – Франсоа Мансард (1598-1666 г.). Едно-, дву-, три- или многоскатен, той е най-често прилаганият днес. Строи се под максимален наклон от 45 на 100%, покрит с керемиди, върху дъсчени обшивки, летви или стоманобетонни плочи. Височината му е допустима до 4,50 м от главния корниз. Когато наклонът е по-голям от 45% (предпочитан при хижите, за да не се задържа дебелият сняг), към височината на сградата се добавя и височината на надвишението над равнината, проведена над 45%. При наклони от 1%, 1.5% или 2% плочите за скатен покрив предлагат проста за изпълнение топлоизолационна система: полагат се първо стандартните плочи, а върху тях - тези за скатен покрив. За уплътнителните работи се предвижда наклон от минимум 1.8%. Предимствата на скатния покрив са: за основа се използват стандартни плочи; наклонът се осъществява от един-единствен вид плоча; избягват се термомостовете. Плочите за скатен покрив се произвеждат в следните размери: 1000мм/500мм, 1000мм/1000мм, 1000мм/1250мм. Стандартната дебелина е 50 мм.

Зелена градина

Според някои историци едни от най-старите зелени покриви датират от повече от 500 години пр. Христос и са ни познати като третото от Седемте чудеса на света – Висящите градини на Семирамида. По-късно, през Средновековието, почти всички къщи в скандинавските страни са имали чимове върху покривите. През Ренесанса покривите на много вили и дворци в Италия и Германия са представлявали градини с богати колекции от чуждоземни растения. След появата на стоманобетона покривното озеленяване придобива масовост в Западна Европа, по-късно и в САЩ, Япония, Австралия, Канада. Днес 10% от покривите в Германия са озеленени. Изчислено е, че ако всички покриви в даден град се озеленят, температурата ще се редуцира със 7°С.
Озеленените покриви имат висока екологична стойност, удовлетворяват потребността на човека от общуване с природата и предлагат високо качество на живот. Положителните им страни са: абсорбират в голяма степен запрашения градски въздух и защитават от ултравиолетовите лъчи; спомагат за намаляване на замърсяването, тъй като растенията поглъщат значителни количества въглероден диоксид, серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, тежки метали и други замърсители от въздуха, смога и падащите дъждове; намаляват уличния шум в жилището и увеличават звуко- и топлоизолацията (особено в по-горните етажи); задържат от 50 до 90% от проливната дъждовна вода, запазват влажността на въздуха и растителните изпарения; предпазват покрива от механични увреждания. Растенията произвеждат кислород, регулират влажността, пречистват въздуха и формират добър микроклимат. По-съществените недостатъци са: натоварване на покрива и сградата; течове върху най-горните етажи; оскъпяване с изпълнението им; често липсват качествени строителни материали, както и достатъчен опит при изграждането им.
Озеленяването бива два вида: при пасивното се използват многогодишни „непретенциозни“ растения, които сами се разпространяват и променят облика си - седуми и различните сукуленти. Те не изискват напояване или поддръжка, а единствено правилно засаждане. При активното озеленяване пък се оформят тревни площи и кътове с разнообразни видове храсти, като грижите са поливане, торене, обработка и т.н. Един вертикален разрез показва пластове от: почвен субстрат; филтърен слой; дренажен пласт; разделителни ивици; коренозащитен слой; хидроизолация и стоманобетонна плоча.
Зелените стени са също живи саморегенериращи се системи от пълзящи видове. У нас те са рядкост. Допреди петнадесетина години бяха една от характерните черти на крайдунавска Силистра. В подножието на голяма част от блоковете имаше засадено „руско чудо“ - специален вид лоза, която за година достига до 7-8 м. А освен грозде тя осигурява приятна лятна прохлада. Според избора на растенията зелените стени могат да се променят сезонно, но могат и да са вечнозелени (бръшлян и различни видове лози - фалопия, партеноцисус). Подходящи са също клематис, глициния, бугенвилия, пасифлора и ароматният жасмин.

Покривни материали

Понастоящем се използват и прилагат нови технологии и съвременни строителни материали, различни и качествени изолационни мушами и лепила, ламарини, стоманобетонни и дори стоманени покриви.

Битумни керемиди

Богатото разнообразие от битумни керемиди задоволява и най-капризния вкус. Леки и леснопреносими, те могат да бъдат полагани дори вертикално.

Марсилски

Използват се при наклон на покрива не повече от 26-27 градуса, където подпокривното пространство не е пълноценно за жилища, офиси, ателиета и други. Поради липса на светла височина в тази част могат да се предвидят сушилни, перални, складови и други помощни тавански помещения.
Керемидите са с размери 0.405 м на 0.240 м и дебелина 12 до 15 мм, както и тегло за 1 м² 60 кг. Нареждат се на летви и дъсчена обшивка на глинен разтвор. Първите няколко реда (най-малко три) трябва да се подреждат винаги върху летви.
Уламите се изпълняват с поцинкована ламарина. Напоследък покриването е със стоманобетонни плочи за по-сигурна защита от пожар и за по-голяма стабилност за сградата.
Капандурите се конструират, като вертикалната им част е най-много 0.70 м или перпендикулярно на наклона на покрива около 0.50 м.
Дължината им не се ограничава освен за да се спази 1.00 м от страничната регулационна линия.

Обли едноулучни, наричани още турски

Облите керемиди имат размери 0.400 м на 0.240 м и дебелина 15 до 20 мм. Наклонът на покривите е не повече от 22%, както при възрожденските къщи. Те почти не се произвеждат у нас освен по поръчка - за ремонти и реконструкция на покриви на сгради възрожденски тип и такива от национално-историческото наследство. Нареждат се на летви или дъсчена обшивка. При стрехата в долния край и при няколко реда при билото се поставят двойни керемиди на варов разтвор. Билото, ръбовете и уламите се изпълняват със същите обли керемиди.

Етернитови плоскости

Етернитовите или азбесто-циментовите плочи са вълнообразни или плоски. За вълнообразните се произвеждат универсален тип капаци за всички наклони на покрива - от 10 до 14 градуса. Нареждат се от стрехата нагоре обикновено върху летви. Плътна дъсчена обшивка и топлоизолация се прави, за да са по-топли помещенията. Разстоянието между летвите е такова, че застъпването на хоризонталните редове да попада върху летви. Странично застъпването е на широчина от 1/2 вълна, като закрепването им става с кабъри и противоветрови скоби. Покриването с плоски етернитови плочи може да бъде едноскатно или двускатно.

Плоски – „боброви опашки“

Размерите на плочките е 0.365 м на 0.155 м и дебелина 12 мм. Наклонът на покрива, покрит с плоски керемиди, е до 30 градуса. Те се нареждат и се коват върху дъсчена обшивка или летви с размери 4 на 6 см. При стрехата и билото се нареждат двукатно. Фугите между отях се запълват с варов разтвор и чоп. Билото и ръбовете се оформяват с капаци.

Ефектно – с холандски

Те са правоъгълни с изрезки на два от ъглите по диагонал. Размерите им са 0.23 см на 0.36 см. Застъпването на хоризонталните редове е най-малко 6-8 см. Възприетите наклони са както при покриването с обли керемиди - от 25 до 30 градуса. Такива покриви у нас са рядкост, макар че са ефектни със светлосенките, които се образуват.

Шиндли – прилагат се рядко

- само в някои планински райони. Самите елементи са направени от дърво в най-различни форми, най-често правоъгълни или шестоъгълни, скосени в краищата или закръглени. Нареждат се със засядане или на глъб и зъб. Закрепват се с поцинковани гвоздеи върху дъсчена обшивка или върху летви.

Полимерно-пясъчни - с тях няма да чуете дори шепота на дъжда

Ето накратко и качествата им: висока издръжливост на удар; устойчивост на топлина и студ – от -65° до +100°C; високи топлоизолационни свойства – през лятото не допускат пренагряване, а зимата запазват топлината; шумопоглъщащи; водонепроницаеми, което изключва замръзване, поява на гъби и мъх; леки – до 23кг/кв. м;
разнообразни разцветки с UV защита; дълготрайност – не по-малко от 50 г.

Шифрени плочки

Шифрените плочки представляват шисти от глина и кварц. Те са трайни и устойчиви на атмосферно и химическо въздействие. Размерите им са 14 см на 25 см при дебелина от 3 до 5 мм, а по форма могат да бъдат квадратни и правоъгълни. Свързването им е с поцинковани гвоздеи (дълж. 40-50 мм и диам. 3.5 мм). Плочките се нареждат едно- и двукатно върху дъсчена обшивка с дебелина 25 мм или върху бичмета с размери 4 на 6 см на разстояние според размера на плочките. Най-малкият наклон на покрива е до 30 градуса. Плочките със скосени краища се нареждат хоризонтално върху дъсчената обшивка, а тези със закръглени краища се нареждат наклонени спрямо главния корниз.

Покривна система

Тя включва под керемидите битуминозни листове, куки и летви за закрепване на керемидите, запълнители на стрехи, гвоздеи, обшивки и керемиди като завършващо покритие. Минималният покривен наклон е 15-18 градуса. Осигурена е вентилация на покривната основа. Керемидите могат да бъдат тип марсилски, едноулучни или друг подходящ тип.

Антилед системите

Те придобиха популярност у нас едва преди няколко години. Използват се за предотвратяване образуването на ледени участъци на покривите и на други места, които са опасни както за сигурността на преминаващите хора и превозни средства, така и за фасадата на сградата и чисто механичното натоварване на покрива, респективно срокът му на годност. Електрическите кабелни системи разтопяват натрупващия се сняг, с което се избягва запушването на улуците, водосточните тръби и образуването на ледени висулки. Иначе се налага трудоемко механично почистване на покрива, предпоставка и за нанасяне на различни повреди.
Етапи на проектиране
Първият етап е проектирането на кабелната електрическа система и
фотозаснемането на „уязвимите“ участъци на покрива. Към тях се отнасят: водосточните кутии и тръби и крайното им коляно; улуците и улеите в зоните на свързване към водосточните кутии; местата на свързване на различни повърхнини от покрива, мансардните прозорци, осветителните тела; чучури и улеи за оттичане; корнизът на покрива. Изчисляват се необходимото количество нагревателен кабел, броят на отопляваните водосточни кутии и общата електрическа мощност на системата. Проектират се силовата захранваща мрежа и системата за управление с отчитане на изискванията на фазиране.
Накрая се изготвя пълният пакет с проектна чертожна документация.

Общи свойства на системата

Самият сняг не представлява особена опасност за покрива на сградата. При рязко спадане на температурата обаче водата от топенето на снега, която не се е оттекла от покрива и водосточната система, се превръща в лед. Известно е, че условията и скоростта на топене при снега и леда са различни, така че при последващо кратковременно затопляне е възможно не разтопяване, а напротив - увеличаване на запушването с лед.
Работата на системите “антилед” не е необходима при температури на въздуха по-ниски от -15, -20°С, тъй като при такава температура не се образува лед. Съставните части на системата са: нагревател, система за управление (СУ) и система за електрозахранване, съоръжена със съответните защитни устройства, например дефектнотокова защита.

Автор: Атанас Желязов

Представяме Ви:

Каменните елементи в градината

Той е красив и стабилен. Древен и неизменно актуален. Разнообразен и зареден с енергия. Той си тежи на мястото. А неговото място е в градината. Камъкът е този неодушевен предмет, който изпълва двора...

Ястия с праз

Кюфтета от праз Продукти за 4 порции:1 кг праз, 300 г картофи, 50 г кашкавал, 2 яйца, 2-3 с.л. галета, черен пипер, сол, олио за пържене. Нaчин на приготвяне: Задушаваме праза в олиото. Прав...

Направете си алпинеум в градината

Алпинеумът – градина, наподобяваща алпийски масив, става популярен в края на 19 и началото на 20 век. Неговото неповторимо излъчване се дължи не само на красотата на алпийските растения, но и на декор...

Вкусотии с мозък

Супа от телешки мозък Продукти за 5-6 порции: 1 телешки мозък, 2-3 моркова, половин глава целина, 4-5 с.л. разтопено краве масло, 1 ч.ч. гъби, 2 яйца, лимонов сок, черен пипер, сол. Нaчин на...

Начало