Билки » Напръстник вълнест

 Напръстник вълнест
Digitalis lanata Ehrh.

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae

Описание:

Двугодишно или многогодишно тревисто растение с право стъбло, голо в долната част и влакнесто в горната. Листата са продълговати, целокрайни, почти голи, с паралелно жилкуване. Цветните дръжки и чашката са силно окосмени. Цветът е белезникав или сивожълтеникав, с виолетови жилки, двуустен, с извит надолу издатък. Има петделна чашка и 4 тичинки. Плодът е многосеменна окосмена кутийка. Цъфти м. юни - август.

Разпространение:

Из храсталаците, тревистите и каменливи места до 1300 м н.в. навсякъде в България.

Употребявана част:

За медицински цели се събират листата на растението.

Бране и сушене:

Листата се берат по време на цъфтежа м. юни-август. Сушат се веднага на сянка или в сушилня при температура до 55°С. При добре изсушените листа средната жилка трябва да се чупи при огъване. Изсушената билка е със синкавозелен цвят, слаба дразнеща миризма и слабо горчив вкус.

Действие и употреба:

Билката регулира нарушенията в сърдечната дейност, както и нарушенията в кръвообръщението поради сърдечна недостатъчност.

Внимание! Отровно растение.

Автор: recepty.bg
Начало