Лечебни рецепти » Коварните пипала на неврозата

 Коварните пипала на неврозата

Доказано е, че неврозата е професионална болест на бизнесмените. Преди сто години немският психиатър Емил Крепелин дава класическо определение за нея, определяйки я като „биологична реакция на трудностите под формата на безсъние, раздразнителност, умора, физическа слабост”. При неврозата липсват органични промени на нервната тъкан както е например, при менингита и атеросклерозата. Първоначално може да изглежда, че е просто поредният стрес и след няколко дни всичко ще бъде, както преди. Но уви, далеч не винаги става така.
Невротичните проблеми се натрупват, и това може да доведе, например, до синдром на хроничната умора, психосоматични заболявания, а понякога и по-сериозни нарушения.
Депресия, раздразнителност, страх, тревожност, самота, повишена агресивност, безсъние, нарушения на паметта, хранителни разстройства - това още не е пълният списък от нарушения, които могат да възникнат.

Спасението

На пръв поглед изглежда, че това е порочен кръг и хората често изпадат в отчаяние. Но с професионален подход той може да бъде прекъснат и, както показва историята на медицината през миналия век, решаването на проблема чрез психотерапия е просто. Важно е да изясним - „просто” тук не означава „лесно”. Терапевти, психиатри, клинични психолози и лингвисти се ръководят от един основен принцип: да не потискат симптомите, а да помогнат на човека да се отърве от тях. Основна цел е той да получи нови умения и да се научи да ги използва. Има необходимо условие: единствено чрез съвместната работа на специалиста и пациента, насочена към осъзнаване на истинската причина за проблемите, могат да се постигнат добри резултати.

Методите

Можем да различим няколко насоки в дейността на психотерапевтите.

Психотерапия

Основният терапевтичен инструмент е разговорът с пациента, за да се разбере истинският смисъл на съществуващите симптоми
като се създаде атмосфера на подкрепа и доверие. Основната цел на психотерапевта е да разшири обхвата на достъпните форми на поведение, което облекчава симптомите на заболяването и премахва причината. За постигането на тази цел се използват различни видове индивидуална и групова психотерапия - от психоанализ до телесно ориентирани.

Психодинамична (психоаналитична) психотерапия
Психодинамичният подход се основава на предположението, че психиката е уникално движение и взаимодействие на енергия, което не може да се сведе до физиологични или социални влияния. Тази посока идва от факта, че всичко в нас е израз на динамиката на вътрешните импулси в сблъсъка с представата за реалността, играта на индивидуалната или колективна несъзнателна проява на вътрешната ни същност, която дава израз на инстинктите ни, но и подтиква към развитие и обновяване.
Наред с това, психологическо консултиране се провежда в случаите, когато човек преживява вътрешно напрежение, за което може да каже: "Аз не разбирам какво се случваше с мен ..." "Аз не знам какво да правя ..." "Защо се случва това с мен?" Усилията на психолога са насочени към това, пациентът да осъзнае и да приеме положението такова, каквото е, и да действа с ново разбиране на проблемите. Психологическата консултация позволява на човека да работи самостоятелно над себе си и открива нови възможности пред него.

Прилага се още едно направление - личностно ориентирано.

Основната му задача е да помогне на хората да „не се удавят” в потока от разнообразна и често противоречива информация, да изберат това, от което наистина се нуждаят за успешното си професионално или личностно израстване, а също така да се научат да живеят в хармония със себе си. Някои хора искат това след курс по психотерапия, решавайки едни или други проблеми, и в същото време, осъзнават, че е необходимо да работят още повече за постигането на нови цели. Има и такива, които се нуждаят от вътрешно развитие, сякаш без да има видими проблеми. Специалистите предлагат различни програми. На първо място, това е „Три програми на развитие”, предназначени за 3 месеца, 1 година и 3 години - най-вече интерес към тях проявяват бизнесмени, които искат успешно да развиват своя бизнес. Второ, „Програма чужди езици”, в частност, специална програма за преподаване на английски език, с цел преодоляване на езиковата бариера и развитие на умение да се говори и мисли на английски. Използват се и други подходи, които са избрани в зависимост от спецификата на всеки отделен случай.

Автор: Ани Аврамова

Представяме Ви:

Коноп против камъни в жлъчката

Употребяват се семената на растението, които имат срок за годност 2 години. Семето се употребява още при трудно уриниране, възпаление на простатата, воднянка, гнойни възпаления и катари на отделителна...

Биопрогноза за периода 17-23 март

През периода е възможно да има известно влошаване на здравето при страдащи от хроничен и често повтарящ се цистит. Съществено място в профилактиката и лечението на това заболяване заема ежедневното из...

Биопрогноза за 12-18 февруари

По сериозни проблеми от здравословно естество през седмицата могат да имат страдащи от артроза и артрит. Това налага спазването от тяхна страна на по – щадящ двигателен режим и на една предимно вегета...

Биопрогноза 29 декември - 4 януяри

През празничните дни често зачестяват пристъпите от главоболие при хора с мигрена и при такива с по-лабилна нервна система. Сред основните причини за това са силните емоции и прекаляването с червено в...

Начало