Градина » Клен

 Клен
Acer


Прекрасно дърво с красиво обагрени листа и ефектни iплодове. Кленовете са невзискателни към повечето почви и условия.
Сортове: Бързо растящият A. negundo Variegatum достига около 7,5 м височина. A. campestre е диворастящ вид в Англия, който достига около 6 м височина. Не е взискателен, но и не особено красив. A. platanoides Goldsworth Purple е с тъмнопурпурни листа и червени плодове. Друг пъстър клен е A. platanoides Drummondii (6 м) с листа с кремави краища. A. pseudoplatanus не се радва на много почита тели, но расте бързо и достига над 9 м височина. Прекрасни сортове са Brilliantissimum (много бавнорастящ, 3 м, младите листа са бронзоворозови) и Worleei (златистожълти листа). Има кленове с ефектна кора-A. griseum – с белеща се кафява кора и A. pensylvanicum - с кора като змийска кожа.
Място и почва: Всякаква градинска почва; на ярко слънце.
Подкастряне: Не е необходимо - напролет отрежете мъртвите и болните клони.
Размножаване: Обикновено известните сортове с пъстри листа се присаждат.

Автор: Ангелина Костова

Представяме Ви:

Различавате ли плодните пъпки

По клонките на овощните дръвчета се образуват плодни (цветни) и листни (растежни, дървесни) пъпки. От листните се развиват листа и различните видове нови клонки. Някои от тях (най-вече разположените н...

Помогнете на доматите да узреят по-бързо

Ранните домати от високостъблените сортове, отглеждани на открито, нормално още в първата десетдневка на юни развиват четвъртото, петото и шестото съцветие или китка, както често му казва народът. В т...

Запознайте се със сибирския лук

Рязанецът (Allium schoenoprasum L.) е многогодишно луковично растение, образуващо гъсти туфи от тънки листа и цветоносни стъбла с нежни красиви съцветия. Расте и се развива непрекъснато да късна есен....

Хинапът се присажда през лятото

Една от благоприятните особености за улеснено и ускорено производсто на облагородени дръвчета от хинап е бързото срастване и развитие на присадките. Сред най-практикуваните начини за присаждане е ранн...

Начало