Градина » Използвайте бира срещу голите охлюви

 Използвайте бира срещу голите охлюви

Голите охлюви живеят във влажна среда. Обитават местата с по-голяма почвена и въздушна влажност, с по-гъста растителност, огрявани недостатъчно от слънцето. Те са многоядни, но най-често се появяват по ранните зеленчукови растения, по ягодите и цветята. Излизат и действат привечер и през нощта, а през деня остават скрити под буците пръст, камъни, растителни остатъци, в пукнатините на почвата. Зимуват като яйца, снесени късно през есента на купчинки в почвата, като млади ларви и възрастни. През пролетта при влажно и хладно време голите охлюви могат да се появят в значителна численост по младите растения. Снасят яйцата си през пролетта и есента. При различните видове животът им продължава 1,2,3 години.
Борбата срещу голите охлюви се провежда трудно, особено при червения гол охлюв. Той е доста едър, при храненето агресивен, намножава се в опасна численост и проявява известна издържливост по отношение на прилаганите химически средства.
В борбата срещу тези вредители се прилагат агротехнически и химически мерки. Агротехническите мероприятия са от много голямо значение. Понастоящем първото нещо, което трябва да се направи, е да се почисти площта на градината от всякакви растителни остатъци, неоскубани многогодишни плевели и да се направи дълбока обработка на почвата с бел. Буците пръст да се разбият, теренът да се изравни. Тази обработка и следващите редовни обработки при отглеждане на растенията дават възможност да се разрушават гездата с яйцата в почвата. Това създава неблагоприятни условия за намножаването на голите охлюви. Плевелите редовно да се унищожават. По този начин се създават условия за проветряване и по-добро огряване на почвата от слънцето, при което влажността й намалява. Ако подпочвената вода е близо трябва да се направят канавки за отводняване. Тези мероприятия създават условия за по-добро развитие на растенията.
Срещу голите охлюви се използват и примамки за укрития. Около растенията се разхвърлят мокри чували, намокрена слама, купчинки дъсчици, парчета плат, керемиди. Под тях призори охлювите се укриват. Събраните охлюви се заливат с гореща вода или се напрашват с минерален тор. Като примамка се използва и бира, която се налива в стъклени буркани, заровени в почвата около 1 см над повърхността. Охлювите се привличат от бирата, влизат в буркана, но не могат да излязат. Събират се и се унищожават.
При голямо намножаване на голите охлюви може да се направи напрашаване на площта около растенията с 400 г праховиден суперфосфат, 300 г негасена вар, 00 г амониев сулфат за 10 кв.м или дървесна пепел. Тези средства дразнят силно кожата на охлювите, при което те отделят голямо количество слуз, силно се обезводняват и загиват. Прилагат се само в сухо състояние. Разхвърлят се равномерно върху нападнатата площ късно вечер или рано сутрин, когато охлювите са активни.
В зеленчуковите и цветните градини, оранжерии, парници, разсадни лехи се прилага гранулираната примамка мезурол шнекенкорн 4 Г – 3 г за 10 кв.м или около 20 гранули за 1 кв.м. (карантинен срок 15 дни). Има контактно и стомашно действие и причинява отравяне на охлювите. Гранулите се разпръскват в междуредията от двете страни на растенията, вечер след залез слънце или през нощта.

Автор: ВЕСТHИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Сложете бенджаминът върху подложка с камъчета и вода

Фикус Бенджамин е най-често срещаното растение за дома. Може да го видим навсякъде от дома и офиса, до витрините на магазините. Бенджаминът расте подобно на дърво с овални лъскави листа. В нашата стра...

Не се бавете с прибирането на арпаджика

Ако рано напролет сте си засели семена, за да получите арпаджик, избрали сте сравнително по-лека песъчливо-глинеста или глинесто-песъчлива плодородна, богата на органични вещества и чиста от плевели п...

Запознайте се с цъфтящата хвойна

На пръв поглед тези рядко отглеждани у нас растения лесно могат да се вземат за обикновени хвойнови храсти. Докато не цъфнат! Тогава всеки, който има макар и бегли ботанически познания, ще се замисли ...

Защо загиват сакъзчетата?

Мушкатото е здраво цвете и рядко страда от болести. Сакъзчето обаче се напада силно от сивото (ботритисно) гниене, опасна болест по голям брой цветя. Причинява се от гъбата Botrytis cinerea, която се ...

Начало