26.06.2022 година
1564339898.swf
Р
ецепти за градината
 3558 |  0 
РАЗРЕШЕНИ ИНСЕКТИЦИДИ – 2017 г., I част
АВАНТ 150 ЕК - Лозя - гроздови молци, цикади, лозова листозавивачка; Домати, пипер и патладжан (отглеждани в култивационни съоръжения и на открито) - памукова нощенка; Пъпеши, тикви и дини (отглеждани в култивационни съоръжения и на открито) - памукова нощенка - 25 мл/дка. Праскови - източен плодов червей (Cydia molesta) - 33,3 мл/дка (0,0333%). Зеле, карфиол, броколи и брюкселско зеле - бяла зелева пеперуда, зелева нощенка; Рапица - рапичен цветояд - 17 мл/дка; - доматен миниращ молец (Tuta absoluta) - 0,25 л/ха (25мл/дка).
АГРИЯ 1050 + /ТЕРАГАРД ПЛЮС - колорадски бръмбар - 50 мл/дка; обикновен житен бегач, тютюнев трипс по тютюна - 70 мл/дка.
АДМИРАЛ 10 ЕК -оранжерийна белокрилка (домати и краставици) - 0,05%.
АКТАРА 25 ВГ - оранжерийна белокрилка по зеленчуци (домати) - 0,03 %; колорадски бръмбар, листни въшки по картофи (зелено-ивичеста, картофена, зелена прасковена и черна бобова листни въшки) - 6 г/дка; тютюнева листна въшка по тютюн, зелена ябълкова листна въшка – 20 г/дка, 100 л/дка работен разтвор, памукова листна въшка по краставици, листни въшки по пипер - 0,007 %; оранжерийна белокрилка по зеленчуци (краставици) 0,03 %. Лоза: американска лозова цикада (Scaphoideus titanus), лозова цикада (Empoasca vitis), цикада (Metcalfa pruinosa) - 20 г/дка. За приложение чрез система за капково напояване срещу комплекс от неприятели: оранжерийна белокрилка и листни въшки (памукова листна въшка, зелена прасковена листна въшка) по зеленчуци - домати и краставици в оранжерии: двукратно - при млади растения на възраст до 6 седмици: 1-во внасяне - 10-14 дни след разсаждане (40 мл/дка); 2-ро внасяне: 14 дни след първото (40 мл/дка); еднократно - при растения на възраст повече от 6 седмици - 80 г/дка.
АКТЕЛИК 50 ЕК - Празни складови помещения и силозни клетки: Складови неприятели -100 мл/100 кв.м, с въздушна помпа под налягане, преди складиране. Празни складови помещения и силозни клетки: Складови неприятели -0,15 мл/ куб.м, автоматизиращ електрически разпръсквач М 1026, преди складиране. Ечемик, Овес: Складови неприятели - 8 мл/1 тон, на конвейерна лента, при прибиране на зърното, третираните ечемик и овес с продукта не могат да се консумират под формата на трици от хора. За влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу складови неприятели -0,2 % с 0,5 л/кв.м при експоз. 48 ч. Третира се тракторна пръскачка. Складови неприятели в силозни клетки - 1,5 см3 с 12 мл вода за 10 куб.м празно пространство, третира се с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026, експозиция 48 ч. Складови неприятели в празни складове - 0,5-1л/м2 (третира се с тракторна пръскачка), експозиция 48 ч.
АЛВЕРДЕ 240 СК - колорадски бръмбар при картофи полско производство - 20 мл/дка, до фаза образуване на клубени (клубените достигат 60-70 % от крайното си тегло); миниращ молец по домати - 0,1 %, максимален брой приложения: 2, интервал на третиране: 7-10 дни.
АЛТАКОР 35 ВГ - Зелен фасул със шушулки (полско и оранжерийно производство): Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis); гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera); царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) - 8-12 г/дка. Зеле - главесто, савойско, броколи, карфиол (полско производство): Зелев молец (Plutellta xylostella), зелева нощенка (Mamestra brassicae), бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae), рапична пеперуда (Pieris rapae), малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis) - 80-10 г/дка.
Моркови(полско производство): Морковена муха (Psilla rosae), гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis); Репички (полско производство): Морковена муха (Psilla rosae), гамозначна нощенка (Autоgrapha gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis) -10-12 г/дка. Домати, патладжан (полско и оранжерийно производство): - Доматен миниращ молец (Tuta absoluta), малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis), гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata). Краставици, пъпеши, дини, тикви (полско и оранжерийно производство): Гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis), царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis); Марули (полско и оранжерийно производство): - Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma);Спанак, салатни растения (полско производство): Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma);Подправки (полско производство): Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma ) – 8-12 г/дка; Зелен фасул на открито и в оранжерии: зелев молец (Plutella xylostella), зелева нощенка (Mamestra brassicae), бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae) рапична пеперуда (Pieris rapae), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis); 8 -12 г/дка (80 -120 г/ха). Главесто зеле, савойско зеле, броколи и карфиол на открито: - зелев молец (Plutella xylostella), зелева нощенка (Mamestra brassicae), бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae) рапична пеперуда (Pieris rapae), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) - 8 -10 г/дка (80 -100 г/ха). Моркови на открито: морковена муха (Psila rosae), гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis); Репички на открито: морковена муха (Psila rosae), гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) - 10 -12 г/дка (100 -120 г/ха). Домати и патладжан на открито: доматен миниращ молец (Tuta absoluta), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) в оранжерии, гамозначна нощенка (Autographa gamma) памукова нощенка (Helicoverpa armigera), доматен миниращ молец (Tuta absoluta), колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata); Краставици, пъпеши, дини, тикви и тиквички на открито и в оранжерии: гамозначна нощенка (Autographa gamma), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis); Марули на открито и в оранжерии: малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma); Спанак, салати и подобни на открито: малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma). Подправки на открито и в оранжерии: -малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), памукова нощенка (Helicoverpa armigera), гамозначна нощенка (Autographa gamma) - 8-12 г/дка (80-120 г/ха).
АМПЛИГО 150 ЗК - Домати: Памукови нощенки Helicoverpa armigera, Spodoptera spp Доматен миниращ молец Tuta absoluta 0,04 л/дка Марули и други салати: -Памукови нощенки Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.; Пресни билки: Памукови нощенки Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.; Карфиол, броколи: Зелев молец Plutella xylostella Зелева пеперуда Pieris brassicae Памукови нощенки Spodoptera sp.. - 0,04 л/дка; Царевица и Сладка царевица: Царевичен стъблопробивач Ostrinia nubilalis - 0,03 л/дка.
АСКОТ - Праскови и нектарини: Прасковена листна въшка (Myzus persicae) Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata); Картофи: Прасковена листна въшка (Myzus persicae), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) - 40-80 г/дка.
АФИКАР 100 ЕК - Пшеница, ръж и тритикале: листни въшки по листата и класа - 25 мл/дка (0,25 л/ха); Рапица: рапичен цветояд - 15 мл/дка (0,15 л/ха). Лозя: лозова листозавивачка - 50 мл/дка (0,50 л/ха), шарен гроздов молец - 40 мл/дка (0,4 л/ха). Картофи: колорадски бръмбар при картофи - 20 мл/дка (0,2 л/ха). Миниращ молец и ябълков плодов червей при ябълки - 30 мл/дка (0,3 л/ха).
АФЪРМ 095 СГ - Ябълки: ябълков плодов червей - 300г/дка (3 кг/ха)+ 0,02 % прилепител Брейктру; Домати: памукова нощенка, миниращ молец по домати - 150 г/дка (1,5 кг/ха); Череши: Drosophila suzukii - 200 г/дка; Сливи: Drosophila suzukii - 250 г/дка.
БИ-58 - зелена прасковена листна въшка, виолетова стридоподобна щитоносна листна въшка по овощни култури - 0,05 - 0,07 %; хмелова листна въшка - 0,08%; оранжерийна белокрилка обикновена сливова щитоносна въшка - 0,1%, кръгломиниращ молец - 0,15%; калифорнийска щитоносна въшка (млади ларви), черничева щитоносна въшка (млади ларви), дървесница, дървесинояд, напръскване на кората - 0,2%; малка сливова листна въшка - 50 мл/дка; листни бълхи по захарно цвекло - 150 мл/дка; голям люцернов хоботник по хмел; зелена прасковена листна въшка по тютюн, тютюнев трипс по тютюн - 200 мл/дка.
БЕЛЕМ 0,8 МГ / КОЛОМБО 0,8 МГ - Царевица: срещу западен коренов царевичен червей (Diabrotica virgifera) и телени червеи, Слънчоглед, сладка царевица, сорго: срещу телени червеи - 1200 г/дка (12 кг/ха), по време на сеитба (ВВСН 00), механизирано със сеялка и приставка – специален микрогранулен апликатор. Домати, Пипер, Картофи: Попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa) - 1200 г/дка.
БИСКАЯ 240 ОД - колорадски бръмбар - 20 мл/дка; обикновен житен бегач, рапичен цветояд - 25 мл/дка.
БРАИ - Портокали, мандарини, лимони: Щитоносни въшки – Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Saissetia oleae - 50-112,5 мл/дка. Домати (оранжерийно производство): Тютюнева белокрилка – (Bemisia tabaci), Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum - 50-112,5 мл/дка. Ябълки, круши, праскови, кайсии, сливи, череши: Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) - 28-50 мл/дка.
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК - ябълков плодов червей, източен плодов червей, сливов плодов червей, гроздови молци - 0,0125%; кръгломиниращ молец, черешова муха, малка зимна педомерка, голяма зимна педомерка, розена листозавивачка, глогова листозавивачка, кафявопетниста листозавивачка, пръстенотворка, анарзия по кайсия - 0,015%; крушова листна бълха, обикновена сливова щитоносна въшка - 0,02%; гамозначна нощенка по хризантема и гербер - 0,025%, миниращи мухи по зеленчуци (домати, фасул) - срещу имагото, оранжерийна белокрилка по зеленчукови култури в оранжерии, листни въшки по хризантема 0,03%; колорадски бръмбар, рапичен цветояд - 10 мл/дка; вредна житна дървеница - 12 мл/дка, самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на разтвор - 1,5 л/дка; цвеклови щитовки, цвеклови бълхи, вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица, зелева нощенка по захарно цвекло - 12,5 мл/дка; ливадна пеперуда (гъсеници II-III възраст) -15 мл/дка; тютюнев трипс по тютюн - 16 мл/дка (самолетно - с дюзи тип дъждовна капка с 1,5 л/дка работен разтвор); агрилус по маслодайна роза, вредна житна дървеница (възрастно), маков листояд, грахова листна въшка по грах, мъхнат бръмбар по рапица, ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст), италиански скакалец, марокански скакалец - 20 мл/дка; листни въшки по пипер, оранжерийна белокрилка по тютюн, листни въшки по тютюн, трипс по тютюн, житен бегач (ларви) - 30 мл/дка.
ВАЛМЕК - Ягоди: Листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.); Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae), Ягодов (цикламов) акар (Phytonemus pallidus); Домати (полско и оранжерийно производство): Листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.); Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae), Сребрист цитрусов акар (Polyphagotarsoneumus latus), Доматен акар (Aculus lycopersici) - при оранжерийно производство); Маруля,Салати (полско производство): Листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.); Паяжинообразуващи акари (Tetranichus spp), Сребрист цитрусов акар (Polyphagotarsoneumus latus); Пъпеш, Тиква, Диня (полско и оранжерийно производство): Листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.); Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae); Краставици, Корнишони, Тиквички (оранжерийно производство): Листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.), Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae) - 15-100 мл/дка (50-100 мл/хл). Патладжан (полско и оранжерийно производство): Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae) - 15-80 мл/дка (50-80 мл/хл). Круша: Листни бълхи (Psylla spp.) - 37,5-120 мл/дка (50-100 мл/хл); Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae), Червен овощен акар(Panonichus ulmi) - 60-96 мл/дка (80 мл/хл). Праскови: Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae), Червен овощен акар (Panonichus ulmi), Кафяв ябълков акар (Bryobia rubricolus) - 50-120 мл/дка (50-100 мл/хл). Ябълка: Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae), Червен овощен акар (Panonichus ulmi) - 60-96 мл/дка (80 мл/хл). Лозя (винени сортове): Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae) - 25-100 мл/дка (50-100 мл/хл). Лозя (десертни сортове): Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranichus urticae) - 50-120 мл/дка (50-100 мл/хл).
ВЕНИШ - голи охлюви - 300 г/дка, за площно третиране при разсади и редово (от двете страни на растенията) при другите култури.
ВЕРТИМЕК 018 ЕК - Ябълки: червен овощен акар (Panonychus ulmi) - 100 мл/дка. Домати на открито и в оранжерии: листоминиращи мухи (Liriomyza spp.) - 100 мл/дка; паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 60 мл/дка. Краставици и пипер в оранжерии: листоминиращи мухи (Liriomyza spp.) -100 мл/дка; паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 60 мл/дка.
ВИДЕЙТ 10 Г - телени червеи по картофи - 2 кг/дка браздово, едновременно със засаждане на картофите.
ВИДЕЙТ 10 Л - Нематоди (Meloidogyne sp.) по пипер, патладжан и домати (вкл.чери домати) - 1-2 л/дка, прилага се веднага след разсаждане, брой приложения: 1; Нематоди (Meloidogyne sp.) по пипер, патладжан и домати (вкл.чери домати)-1 л/дка, прилага се 10-14 дни след разсаждане (BBCH 11) до 42 дни след разсаждането (BBCH 62), брой приложения: 1-2; Нематоди (Meloidogyne sp.) по краставици -1-2 л/дка, прилага се веднага след разсаждане, брой приложения: 1; Нематоди (Meloidogyne sp.) по краставици - 1 л/дка, прилага се от 10 дни до 14 дни след разсаждане (BBCH 11), брой приложения: 1.
ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК - Ябълки: ябълков плодов червей (Cydia pomonella) - червен овощен акар (Panonychus ulmi) - 75 мл/дка (0.075%); Домати: доматен миниращ молец (Tuta absoluta) - 80 мл/дка.
ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК /РОГОР Л 40 / БИ-58 ТОП - памукова листна въшка по зеленчуци (краставици) - 0,05%; зелена прасковена листна въшка по зеленчуци (пипер и краставици) - 0,075 %; тютюнев трипс по тютюн (ларви и имаго) - 200 мл/дка.
ДАНТОП 50 ВГ - колорадски бръмбар по картофи - 4-6 г/дка; зелена ябълкова листна въшка, ябълково-живовлекова листна въшка по ябълка, зелена ябълкова листна въшка по круша, ябълково-живовлекова листна въшка по круша - 0,015% (15 г/дка); прасковена листна по праскова и нектарина - памукова листна въшка по праскова и нектарина - 0,008-0,012℅ (8-12 г/дка). Главесто зеле (бяло, червено, островърхо, савойско) - разсад в оранжерии: Зелева белокрилка (Aleyrodes proletella), Зелева муха (Delia brassicae), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae); Брюкселско зеле - разсад в оранжерии: Зелева белокрилка (Aleyrodes proletella), Зелева муха (Delia brassicae), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae); Цветно зеле (kарфиол), Броколи - разсад в оранжерии: Зелева белокрилка (Aleyrodes proletella), Зелева муха (Delia brassicae), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae); Китайско зеле, Къдраво зеле - разсад в оранжерии: Зелева белокрилка (Aleyrodes proletella), Зелева муха (Delia brassicae), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae); Алабаш - разсад в оранжерии: Зелева белокрилка (Aleyrodes proletella), Зелева муха (Delia brassicae), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae) - 9,6 г/дка (поливане).
ДАСКОР 440 - Лозя: Шарен гроздов молец (Lobesia botrana), Еднопоясен гроздов молец (Eupоecilla ambiguela), Лозова цикада (Empoasca vitis), Американска лозова цикада (Scaphoides titanus) -50 мл/дка; Лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana) - 62,5 мл/дка; Домати (полско проиозводство): Листогризещи гъсеници и гъсеници по плодовете (Heliothis armi-gera, Spodoptera - 100 мл/дка; Домати, Патладжан (полско производство): Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata - 75 мл/дка; Картофи: Листни въшки (Aphis nasturtii, Aphis fabae, Myzus persicae, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae) Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) - 75 мл/дка. Рапица: Рапичен стъблен хоботник (Ceuthorrynchus napi), Рапичен цветояд (Meligethes aenus) - 62,5 мл/дка, преди BBCH59 (Видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени „жълт бутон“); Пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес: Листни въшки (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Methopolophiumdirhodum) - 75 мл/дка, BBCH 51 (Начало на изкласяване - 62,5 мл/дка, през вегетацията до 28 дни преди прибиране. Културен мак: Листни въшки(Aphis fabae, Aphidoidea) - 75 мл/дка.
ДЕКА ЕК /ДЕША ЕК/ДЕНА ЕК - Аспержи, артишок, моркови, зеле, краставици, цикория, лук, фасул, зелен фасул, бакла, ягоди, ендиве, маруля, патладжан, картофи, пипер, домати, грах, праз, рукола, целина, спанак: –нощенки, зелева нощенка, листни бълхи,колорадски бръмбар, трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси - 30 мл/дка; листни въшки, белокрилки, дървеници, царевичен стъблопробивач, – листояди (Cassida spp. – касида), молци, мухи - 50 мл/дка; Захарно цвекло: листни бълхи, Noctuidae – нощенки - 30 мл/дка; Temnorrhinus mendicus – цвеклов хоботник, Lixus spp. – хоботник 50 мл/дка; Царевица: нощенки, трипси - 30 мл/дка; -царевичен стъблопробивач, западен царевичен коренов червей, листни въшки, дървеници - 50 мл/дка; Тютюн: нощенки, листни въшки, трипс, листни бълхи (Epitrix spp.) - 30-50 мл/дка; Маслинови дървета: мухи (Bactrocera oleae – маслинов плодов червей), молци (Prays oleae – маслинов костилков пробивач), трипси - 50 мл/дка; щитоносни въшки (Saissetia spp.) – 40-60 мл/дка. Лозя: лозови молци, огневки, цикади, нощенки, листни въшки, цигарджия – 40-60 мл/дка. Ябълка, круша, праскова, кайсия, слива и череша: листна бълха - 75 мл/дка; -листни въшки, тъмна прасковена листна въшка - 30-50 мл/дка; - калифорнийска щитоносна въшка - 50-75 мл/дка; - ябълков плодов червей - 30 мл/дка; -източен плодов червей, молец - 50-70 мл/дка; -листозавивачки по ябълка и круша, цветопробивач, майски бръмбар, Tenthredinidae – плодови оси, трипси, галици , плодови мухи - 30-50 мл/дка; Цитруси: белокрилки, щитоносни въшки - 40-60 мл/дка; -листни въшки - 40-50 мл/дка; цитрусова муха - 50 мл/дка; Пшеница: листни въшки, нощенки и трипси - 30 мл/дка; -дървеници - 50 мл/дка; Пшеница, ечемик: листни въшки, (преносители на barley yellow dwarf virus) - 30-50 мл/дка; Люцерна: скакалци - 50 мл/дка; Рапица: листни бълхи, рапичен цветояд - 30 мл/дка; листни въшки, Rhynchophorus ssp., хоботник - 50 мл/дка; Соя: нощенки, дървеници, Tortricidae – листозавивачки, Vanessa spp. – ванеса, Altica spp - 30 мл/дка; листни въшки - 50 мл/дка; Памук: нощенки, стъблени пробивачи, молци, цикади, трипси, Lygus spp., дървеници - 30 мл/дка; Декоративни растения: листни въшки, белокрилки, трипси, Cetonia spp. – зелен бръмбар, майски бръмбар, дървеница по платана, Lepidoptera (гъсеници) - 50 мл/дка; -листозавивачки, средиземноморска листозавивачка по карамфила, южноафриканска листозавивачка по карамфила) - 50-100 мл/дка; Топола: тополов молец, малка тополова стъкленка - 50 мл/дка (50 ml/hl); тополов хоботник - 100 мл/дка(100 ml/hl); листояди, бяла върбова пеперуда - 30-50 мл/дка (50 ml/hl); голям тополов сечко - 200 мл/дка (200 ml/hl); семкови овощни видове – ябълки, круши, костилкови овощни видове–праскова, кайсия, слива, череша - Drosophila suzukii 30-50 мл/дка, минимална употреба. Лозя: Drosophila suzukii 40-60 мл/дка, минимална употреба. Ягоди: Drosophila suzukii - 50 мл/дка, минимална употреба.
ДЕЛТАГРИ - Домати, патладжан: прасковена листна въшка (Myzus persicae), памукова листна въшка (Aphis gossypii), листни въшки от род Aphis spp., картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), памукова нощенка (Helicoverpa armigera) - 30-50 мл/дка. Артишок: молци по артишока(Depressaria erinaceella и Gortyna xanthenes),египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), малка полска нощенка (Spodoptera exigua) - 30-50 мл/дка. Марули: листни въшки по салатата (Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribisnigri), зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), нощенки от род Helicoverpa spp., египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) и малка полска нощенка (Spodoptera exigua) - 25-50 мл/дка.
ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН таблетки - за обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар - 8 табл./тон зърно, експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20°С; 5 денонощия при t на зърното 15-20°С; 8 денонощия при t на зърното 10-15°С; за обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 табл./тон зърно, експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20°С; 5 денонощия при t на зърното 15-20°С; 8 денонощия при t на зърното10-15°С; за обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръм-бар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, молец по сушените плодове, сив брашнен молец, тютюнев молец - 2 табл./кв.м, експозиция: 3 денон. при t на въздуха над 20° С; 5 денон. при t на въздуха 15-20°С; 8 денон. при t на въздуха 10-15°С.
ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН пелети - за обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар - 40 пелети/тон зърно. експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20°С; 5 денонощия при t на зърното 15-20°С; 7 денонощия при 10-15°С; за обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар - 50 пелети/ тон зърно, експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20°С; 5 денонощия при t на зърното 15-20°С; 7 денонощия при 10-15°С; за обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар -10 пелети/куб,м експозиция: 3 денонощия при t на въздуха над 20°С; 5 денонощия при t на въздуха 15-20°С; 7 денонощия при t на въздуха 10-15°С.
ДЕЦИС 2,5 ЕК - листозавивачки, черешова муха, крушова листна бълха, ябълков плодов червей, ябълкова плодова оса, зелена ябълкова листна въшка - 0,03%; лозова пъстрянка по лоза, обикновена сливова щитоносна въшка, гроздови молци, източен плодов червей, листоминиращи молци, бадемов семеяд - 0,04%; черна сливова плодова оса, сливов плодов червей -оранжерийна белокрилка по зеленчукови култури в оранжерии -листни въшки по хризантема - 0,05%; цвеклови бълхи, грахова листна въшка по грах - 20 мл/дка; колорадски бръмбар - 20-30 мл/дка; ларви на вредна житна дървеница - 30 мл/дка; фасулев зърнояд, обикновена житна пиявица, маков листояд - 40 мл/дка; миниращ молец по домати - 0,05%; цвеклови щитовки (ларви), оранжерийна белокрилка по тютюн на полето, зелена прасковена листна въшка по пипер, агрилус по маслодайна роза, ясенов листов хоботник - 50 мл/дка; зелева нощенка - 7 г/дка;
зелева нощенка по зеле - 50-70 мл/дка; тютюнев трипс по тютюн - 50-80 мл/дка;
неприятели по люцерната за семепроизводство – 60 мл/дка, прилага се до началото на цъфтеж; сив царевичен хоботник, марокански скакалец, италиански скакалец - 100 мл/дка. Дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели – 3 мл+12 мл вода за 10 куб.м, с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026, експозиция 48 ч;
за дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели – 1 мл/кв.м площ/ 0,5 до 1 л/кв.м работен разтвор, третиране с тракторна пръскачка, експозиция 48 ч; оризова и житна гъгрица, ръждиво-червен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд – 1,4 мл+ 12 мл вода 140 мг/кв.м разтвор/10 кв.м, третиране с атомизиращ електрически разпръсквач М1026, експозиция 48 ч.
ДЕЦИС 100 ЕК - Бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени: листна въшка, ябълков плодов червей, кестенов молец -10,5-12,5 мл/дка; бадемов семеяд - 12,5 мл/дка. Ябълки, круши, дюли, мушмули: -ябълков плодов червей, ябълкова листна бълха, зелена ябълкова листна въшка, живовлекова листна въшка - 7,5-12,5мл/дка; плодова корогризачка, розена листозавивачка - 8,75-12,25 мл/дка; обикновена крушова листна бълха - 12,25 мл/дка. Праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, вишни: плодова корогризачка, розена листозавивачка, прасковен молец - 8,75-12,25 мл/дка; черешова муха - 10–17,5 мл/дка; -средиземноморска плодова муха - 12,5–17,5мл/дка; зелена прасковена листна въшка, черешова листна въшка, прашеста сливова листна въшка,, сливов плодов червей - 7,5-17,5 мл/дка. Лозя: шарен гроздов молец - първо поколение - 12,5мл/дка, второ и трето поколение - 12,5- 7,5 мл/дка; Еднопоясен гроздов молец -12,5-17,5мл/дка; лозова цикадка - 12,5 мл/дка. Ягоди (и в оранжерии): -листни въшки - 6,25–12,5мл/дка. Кромид, праз, чесън: -тютюнев трипс, подгризваща нощенка -7,5 – 12,5мл/дка. Домат, пипер и патладжан: памукова нощенка, малка полска нощенка, колорадски бръмбар зелена прасковена листна въшка, памукова листна въшка, голяма сливова листна въшка - 7,5-12,5мл/дка; южна зелена миризливка - 4,5-7,5 мл/дка; подгризваща нощенка - 7,5-12,5 мл/дка. Пипер (оранжериен): памукова нощенка, малка полска нощенка, колорадски бръмбар, зелена прасковена листна въшка, памукова листна въшка,голяма сливова листна въшка - 7,5–17,5 мл/дка; южна зелена миризливка - 4,5–10,5 мл/дка; оранжерийна белокрилка - 10,5–17,5мл/дка. Домати и патладжан (оранжерийни): памукова нощенка, нощенки, колорадски бръмбар, зелена прасковена листна въшка, памукова листна въшка, голяма сливова листна въшка - 7,5–12,5 мл/дка; южна зелена миризливка - 4,5–10,5мл/дка. Краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини ( и в оранжерии),: -памукова нощенка, нощенки, листни въшки, 7,5-12,5 мл/дка - на открито и 7,5-7,5мл/дка - в оранжерия; подгризваща нощенка - 7,5-17,5 мл/дка –на открито. Зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи: зелева пеперуда, зелева нощенка, гамозначна нощенка, памукова нощенка, египетска памукова нощенка, зелена прасковена листна въшка,зелева листна въшка, подгризваща нощенка - 7,5-12,5мл/дка; диамантен молец -12,5мл/дка. Марули: памукова нощенка, малка полска нощенка, сребристоточкова нощенка , листни въшки по салатата - 6,25-12,5мл/дка; подгризваща нощенка - 7,5-12,5 мл/дка. Спанак: листни въшки, малка полска нощенка, зелева нощенка, сребристоточкова нощенка - 8,75 мл/дка. Магданоз, целина, рукола, цикория: листни въшки, малка полска нощенка, зелева нощенка, сребристоточкова нощенка - 8,75 мл/дка; подгризваща нощенка - 7,5-12,5 мл/дка. Фасул, леща, нахут: памукова нощенка, зелена прасковена листна въшка, подгризваща нощенка -7,5-12,5мл/дка. Грах: зелена грахова листна въшка, грудков хоботник - 6,25 мл/дка; черна бобова листна въшка, тъмна грахова листозавивачка, подгризваща нощенка - 7,5-12,5 мл/дка. Артишок: щитовка - 12,5 мл/дка; тютюнев червей, листни въшки - 7,5-12,5мл/дка. Картофи: колорадски бръмар - 12,5мл/дка; египетска нощенка по памука - 7,5-12,5 мл/дка. Памук: розов червей по памука, памукова нощенка - 12,5-17,5мл/дка; -тютюнева белокрилка, южна цикадка -12,5 мл/дка; нощенки, памукова листна въшка, подгризваща нощенка - 7,5-12,5 мл/дка. Тютюн: тютюнев трипс, подгризваща нощенка - 7,5-12,5 мл/дка. Захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло: черна бобова листна въшка, зелена прасковена листна въшка, цвеклова муха, западна цвеклова бълха, подгризваща нощенка, полска нощенка - 7,5-12,5мл/дка; цвеклова щитовка - 12,5мл/дка. Царевица: царевичен стъблен пробивач, подгризваща нощенка, полска нощенка, памукова нощенка, брястова листна въшка, овесена листна въшка - 7,5-12,5мл/дка; западен царевичен коренов червей - 12,5мл/дка. Пшеница, ечемик, ръж, овес: брястова листна въшка, овесена листна въшка, подгризваща нощенка - 7,5-12,5мл/дка. Люцерна: грахова листна въшка, детелинов хоботник, малък люцернов листов хоботник - 6,25 мл/дка. Декоративни растения: листни въшки, тютюнев трипс - 6,25-12,5мл/дка; листозавивачки - 4,375-8,75мл/дка; оранжерийна белокрилка - 12,3 мл/дка. Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале: Листоминиращи мухи (сем. Agromyzidae), Галици (Сем. Cecidomyiidae) Цикади (сем. Cicadellidae) - 6,3 мл/дка; Голяма жълто-зелена въшка (Metopolophium dirhodum) Житна листозавивачка (Cnephasia pascuana) - 7,5 мл/дка. Сладка царевица: Светлокрака зелева бълха (Phyllotreta nemorum) - 5 мл/дка; Гамозначна нощенка (Autographa gamma) - 7,5 мл/дка; Средиземноморски царевичен стъблопробивач (Sesamia nonagriodes), Цикади (сем. Cicadellidae), Огневки (сем. Pyralidae) - 12,5 мл/дка. Маслодайна рапица: Черен рапичен стъблен хоботник (Ceutorhynchus picitarsis), Светлокрака зелева бълха (Phyllotreta nemorum) - 5 мл/дка; Зелев молец (Plutella xylostella) - 6,3 мл/дка. Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале: Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides) - 7,5 мл/дка. Маслодайна рапица: Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi), Рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephalus)Рапична листна оса (Athalia rosae)Рапичен цветояд (Meligethes aeneus) - 5 мл/дка; Листни въшки (Сем. Aphididae) - 6,3 мл/дка.
ДЕЦИС ТРАП - Семкови овощни видове(ябълки, круши, дюли, мушмула и др.): Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata)и плодови мухи от род Ceratitis spp. 50-80 капана/ха (5–8 капана/дка). Костилкови овощни видове (праскови, нектарини, череши, сливи, кайсии и др.): Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata)и плодови мухи от род Ceratitis spp. - 50-80 капана/ха (5–8 капана/дка). Лозя: Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata)и плодови мухи от род Ceratitis spp - 50-80 капана/ха (5–8 капана/дка).
ДЕЦИЯ-ГАЗЕКС-Б торбички - срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма - 1 торбичка за 2-6 т зърно (за третиране на зърно в силозни клетки); - 1 торбичка за 1-3 т зърно (за третиране на зърно в плоски складове, трюмове, вагони). Срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма молец по сушените плодове, зърнов молец, тютюнев молец (експозиция: 3 денонощия при t над 25 градуса, 4 денонощия при t 15-25 градуса, 7 денонощия при t 10-15 градуса, 14 денонощия при t 5-10 градуса, при t под 5 градуса не се фумигира). За третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти в чували и фуражи: под полиетилен - 1 торбичка за 26 т или 1 торбичка за 4-10 куб.м; без полиетилен - 1 торбичка за 1-2 куб.м (третира се целият обем на помещението). За третиране на празни складове и мелници – обемна фумигация срещу: тютюнев бръмбар и тютюнев молец - 1 торбичка за 5-10 куб.м (експозиция: 4 денонощия при t над 20 градуса, 6 денонощия при t 15-25 градуса, 7 денонощия при t под 10-15градуса. За третиране на тютюн в бали, каси, бъчви - 2 торб./28 куб.м
ДИКАРЗОЛ 10 СП - Кайсия: Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis), Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка. Праскови (нектарини): Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis), Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка. Лозя (десертно грозде): Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis), Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка. Декоративни и цветни култури: Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis, Тютюнев трипс (Thrips tabaci), Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка. Маруля, маруля айсберг, цикория, салата и други салати прина-длежащи на сем. Кръстоцветни (Brassicacea): Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis), Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка. Домати: Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis), Тютюнев трипс (Thrips tabaci) Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка. Патладжани: Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis), Тютюнев трипс (Thrips tabaci) Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка. Дини: Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis), Тютюнев трипс (Thrips tabaci), Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка. Тикви: -Калифорнийски трипс (Franklinella occidentalis), Тютюнев трипс (Thrips tabac)i Трипси (Thrips spp) - 556 г/дка.
ДИКЛАЙН 2,5 - Ябълка: ябълков плодов червей, зелена ябълкова листна въшка - 30 мл/дка (0,03%).
ДИМИЛИН 25 ВП - ябълков плодов червей -подвижни форми и яйца на крушова листна бълха -източен плодов червей - 0,04 %; кръгломиниращ молец, сливов плодов червей - 0,05 %; малка тополова стъкленка в тополови разсадници 0,05 % (30 г/дка); червеноглава борова листна оса - 10 г/дка; борова процесионка, гъботворка по дъб 20 г/дка или 10 г/ка+ 100 г/дка Ело; обикновена житна пиявица, синя житна пиявица - 50 г/дка; агрилус по маслодайната роза– 100 г/дка, третира се 3-4 дни преди беритба.
ДИМИЛИН 480 СК -кестенов листоминиращ молец – 0,04 %+ 0,02 % Акарзин, третира се в начало на летежа на пеперудите; гъботворка по дъб -борова процесионка, ръждива борова листна оса - 10 мл+25 мл Паволин+265 мл вода 300 мл работен разтвор/дка; марокански скакалец, италиански скакалец - 5 мл+50 мл Акарзин; гъботворка, листозавивачки, педомерки и златозадка по горски видове (дъб и габър), борова процесионка - 10 мл+50 мл Акарзин+240 мл вода 300 мл работен разтвор/дка.
ДИПЕЛ 2 Х - шарен гроздов молец, гъсеници на бяла американска пеперуда по овощни култури, гъсеници на бяла американска пеперуда по горски култури, гъсеници на златозадка - 0,1%; гъботворка, борова процесионка, зелева нощенка по зеле, бяла зелева пеперуда по зеле - 100 г/дка.
ДУКАТ 25 ЕК - Броколи, цветно зеле, брюкселско зеле, главесто зеле, листно зеле: Зелева нощенка(Mametra brassicae), Бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae), Рапична листна оса (Athalia rosae) - 30 мл/дка. Рапица: Рапичен цветояд (Meligethes aeneus), Шушулков хоботник(Ceutorhynchus assimilis), Рапична листна оса (Athalia rosae) - 20 мл/дка; Черен рапичен скритохоботник (Ceutorhynchus pictaris), Рапичен стъблен хоботник (Ceutorhynchus napi), Рапична стъблена бълха (Psylloides chrysocephela), Phyllotetra atra, Рhyllotetra nemorum, Листни въшки - 30 мл/дка. Царевица – само за зърно: Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Sesamia nonagrioides , Autographa spp., Cirphis unipuncta - 80 мл/дка. Грах, с изключение на фуражен, фасул, леща, бакла: Грудков хоботник (Sitona lineatus), Зелев трипс (Thrips angusticeps), Грахова листозавивачка (Cydia nigricana), Гамозначна нощенка (Autographa gamma), Грахова галица (Contarinia pisi ), Цвеклова листна въшка (Aphis fabae), Грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum) - 30 мл/дка; Фиев зърнояд (Bruchus rufimanus) - 60 мл/дка. Лен: Трипси (Thrips spp.), Синя ленова бълха (Aphtona eupharbiae) - 30 мл/дка. Картофи: Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) - 30 мл/дка. Ябълки, круши, дюли: Ябълков плодов червей (Cydia pomonella); Argyresthia conjugella,, Източен плодов червей (Cydia molesta), Cydia janthinana, Змиевидно миниращ молец (Stigmella malella), Кръгломиниращ молец (Leucoptera malifoliella), Дървесница (Zeuzera pyrina) - 30 мл/дка. Лозя – винени и десертни сортове: Altica ampelophaga - 30 мл/дка 70 мл/дка; Американска лозова цикада (Scaphoideus titanus), Флатидна цикада (Metcalfa pruinosa), Лозова цикадка (Empoasca vitis/ Jacobiasca lybica), Еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella), Eulia sp, Argyrotaenia ljungiana, Шарен гроздов молец (Lobesia botrana - Лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana), Бяла американска пеперуда (Hyphantria cunea) - 40 мл/дка. Декоративни видове: Noctuidae - Нощенки, Tenthredinidae - Листни оси, Tortricidae -Листозавивачки - 30 мл/дка. Роза: Noctuidae, Нощенки, Tenthredinidae – листни оси, Stigmella sp. - 30 мл/дка.
ДУРСБАН 4 ЕК - Праскова, нектарина: - ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella); сливов плодов червей (Laspeyresia funebrana); прасковен клонков молец (Anarsia lineatella); листозавивачки (Archips sp.); обикновенна сливова щитоносна въшка (Parthenolecanium corni); калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus); източен плодов червей (Laspeyresia molesta) - 150-200 мл/дка. Ябълки, круши, дюли -ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella); сливов плодов червей (Laspeyresia funebrana); прасковен клонков молец (Anarsia lineatella); листозавивачки (Archips sp.); обикновенна сливова щитоносна въшка (Parthenolecanium corni); калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus); източен плодов червей(Laspeyresia molesta) - 150-187 мл/дка. Зимна пшеница, ечемик: житна пиявица (Lema melanopus); житен бегач (Zabrus tenebrioides) - 150 мл/дка. Царевица: подземни нощенки (Agrotis sp.) - 150 мл/дка, BBCH 12 – 59 (разтворен 2-ри листметлица напълно разтворена)(пролет/лято). Главесто зеле: зимна нощенка (Agrotis segetum); зелева нощенка (Mamestra brassicae) -200 мл/дка. Захарно цвекло: зелева нощенка (Mamestra brassicae); подземни нощенки (Agrotis sp.) - 200 мл/дка. Маслодайна рапица: рапичен цветояд (Meligethes aeneus) - 100 мл/дка, BBCH 30 – 59 (начало нарастване стъбловидими 1-ви венчелистчета) (пролет/лято), Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 6069). Пипер, патладжан, домати: -зимна нощенка (Agrotis segetum); ипсилонова нощенка (Agrotis ypsilon) - 75-150 мл/дка, не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69). Ягоди: зимна нощенка (Agrotis segetum) - 150 мл/дка. Лоза (винени и десертни сортове): обикновенна сливова щитоносна въшка (Parthenolecanium corni); калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) - 75 мл/дка (винени сортове), 75- 135 мл/дка (десертни сортове), Да не се консумират лозови листа от насаждения, третирани с продукта. Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69). Лозови вкоренилища: подземни нощенки (Scotia sp.) - 150 мл/дка.
ЕРКОЛЕ ГР - Царевица, сорго, просо: Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) – 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение по време на сеитба; Ларви на западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera virgifera – 1200-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение по протежение на реда по време на окопаване. Памук, слънчоглед, моркови, рапица, соя: Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при засяване. Домати, патладжан, пипер, краставици, тиквички, марули, салати, зелеви култури, пъпеши, дини, тикви, картофи, тютюн, цветя и декоративни култури, овощни разсадници и млади дръвчета: Ларви на нощенки – Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при разсаждане.
ЕСТРЕЛА ВГ/ ЛАМША ВГ/ АДАЛАМ ВГ/ ИНДУЛАМ ВГ - Праскови, нектарини: Прасковена листна въшка (Myzus persicae), Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata.) - 40-80 г/дка. Картофи: Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Листни въшки (Aphis spp.) - 40-80 г/дка.
ЕФОРИЯ 045 ЗК - Картофи: колорадски бръмбар(Leptinotarsa decemlineata) - 75 мл/дка. Краставици и домати (в оранжерии и на открито): оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum - 125 мл/дка. Домати (в оранжерии и на открито): памукова нощенка Helicoverpa (Chloridea, Heliothis) armigera -125 мл/дка. Пипер (в оранжерии и на открито): цикади сем. Cixiidae (Hyalesthes obsoletus) - 125 мл/дка; зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae) - 100 мл/дка. Краставици (в оранжерии и на открито): листни въшки (Aphis spp.) - 100 мл/дка. Праскови: източен плодов червей Grapholita molesta - 150 мл/дка. Череши: листни въшки (Myzus cerasi); черешова муха (Rhagiletis cerasi) - 150 мл/дка. Сливи: сливов плодов червей (Grapholita (Aspila) funebrana) - 150 мл/дка.
ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК /ЦАЙПЕР 10 ЕК - Пшеница, ръж и тритикале: листни въшки по листата и класа при житни култури - 25 мл/дка (0,25 л/ха). Рапица: рапичен цветояд - 15 мл/дка (0,15 л/ха). Лозя: лозова листозавивачка - 50 мл/дка (0,50 л/ха); шарен гроздов молец - 40 мл/дка (0,4 л/ха). Картофи: колорадски бръмбар - 20 мл/дка (0,2 л/ха). Ябълки: миниращ молец и ябълков плодов червей - 30 мл/дка (0,3 л/ха).
К-ОБИОЛ ЕК - Разрешава се за употреба срещу следните неприятели: житната гъгрица Sitophilus granarium (Linnaeus), оризовата гъгрица Sitophilus oryzae (Linnaeus), суринамския брашнояд Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus), ръждивочервения брашнен бръмбар Tribolium castaneum, зърновия бръмбар Rhyzopertha dominica -зърнов молец Sitotroga cerealella, молеца по сушените плодове Plodia interpunctella, Corcyra cephalonica (Stainton ) При зърнено-бобови култури срещу фасулевия зърнояд Acanthoscelides obtectus - 40-60 мл/100 кв. метра - Дезинсекция на складове: Пропускливи повърхности - 40-60 мл от продукта се разтварят в 10 литра вода (0.40.6%). Разходна норма: 10 литра работен разтвор за 100 кв. метра повърхност. Непропускливи повърхности – 40-60 мл от продукта се разтварят в 5 литра вода (0,81.2%). Разходна норма: 5 литра работен разтвор за 100 кв. метра повърхност. складови постройки – 1 на 12 месеца; - 1%р-р/тон - Директно третиране на зърнени култури: зърно и варива - 1 третиране на партида/12 месеца.
КАЛИПСО 480 СК - Картофи: колорадски бръмбар -10-15 мл/дка голяма картофена въшка - 20 мл/дка. Домат, пипер и патладжан в оранжерии и на открито: зелена прасковена листна въшка, голяма картофена въшка, памукова листна въшка и колорадски бръмбар - 20 мл/100 л вода (0,02%). Ябълки и круши: ябълков плодов червей, зелена ябълкова листна въшка, ябълково-живовлекова листна въшка - 20 -25 мл/ 100 л вода (0,020,025%); ябълковия пъстър миниращ молец, ябълков миниращ листов молец, червеногаловата ябълкова листна въшка, кръгломиниращият молец - 20 мл/ 100 л вода (0,02%). Праскови, нектарини, череши и кайсии: черешова муха, зелена прасковена листна въшка и листни въшки - 20 мл/100 л вода (0,02%). Краставици, тиквички, пъпеши и дини, в оранжерии и на открито: голяма картофена въшка, зелена прасковена листна въшка, памукова листна въшка - 20 мл/100 л вода (0,02%). Декоративни растения в оранжерии и на открито -зелена розена листна въшка, черна бобова листна въшка, памукова листна въшка, зелена прасковена листна въшка - 25 мл/100 л вода (0,025%). Малини: Листни въшки(сем. Aphididae), Листогризещи гъсеници(разред Lepidoptera), Ягодово хоботниче (Anthonomus rubi), Щитоносни въшки (Philephedra sp., Ceroplastes sp., Coccus sp. )Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка (Lepidosaphes ulmi), Малиново комарче (Resseliella theabaldi) - 25 мл/100 л вода Раб.р-р до 100 л/дка. Касис(Френско грозде): Листни въшки (сем. Aphididae), Хищни галици (сем. Cecidomyiidae), Нощна пеперуда по френското грозде, Phalaena (Geometra) grossulariata, Молец по касиса, Огневка (Pyralidae), Щитоносни въшки (сем. Coccoidae) - 25 мл/100 л вода Раб.р-р до 100 л/дка. Черна и червена боровинка: Листни въшки (Aphididae), Нощна пеперуда по френското грозде Phalaena (Geometra) grossulariata, Молец по касиса, Огневки (сем. Pyralidae), Щитоносни въшки (сем. Coccoidae) - 25 мл/100 л вода Раб.р-р до 100 л/дка. Ягоди: -Листни въшки (сем. Aphididae) ,Белокрилки (сем. Aleyrodidae) - 25 мл/дка. Кестен: Малка зимна педомерка – (Operophtera brumata), Кестенов плодов червей (Cydia triangulela), Кестенов хоботник – (Curculio elephas), Листозавивачки – (сем. Tortricidae) - 25 мл/ 100 литра вода Раб.р-р до 100 л/дка. *Ябълки, круши: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 20-25 мл/100 л вода. *Праскови Нектарини, Череши Сливи: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) -15 мл/100 л вода. *Малини Къпини Черни и Червени боровинки: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii), Средиземноморска плодова муха - (Ceratitis capitata, Ceratitis spp) 15 мл/100 л вода. *Касис Френско грозде: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 25 мл/100 л вода. *Ягоди: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 20-30 мл/дка. *Смокини: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii), Листни въшки (Aphis sp.), Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata, Ceratitis spp), Черна смокинова муха (Carpolonchoea aristella) - 15 мл/100 л вода. *Минимална употреба
КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ /НИНДЖА /ФОРЦА - Цитрусови култури (портокал, лимон, мандарина, клементина: Листни въшки – сем. Aphididae - 120 г/дка; Зелева дървеница Cimex sp., Мухи – разред Diptera - 60-160 г/дка.Праскови, нектарини кайсии, сливи, череши: Плодови мухи - 60-100 г/дка. Източен плодов червей – Cydia molesta, Прасковен кронков морец – Anarsia lineatella - 100-120 г/дка. Праскови, нектарини: Щитоносни въшки – сем. Coccidae - 100-160 г/дка; Трипси - 60-80 г/дка. Череши: Листни въшки сем. Aphididae - 40-60 г/дка. Ябълка, круша: Листни въшки сем. Aphididae - 60-80 г/дка. Ябълка, круша: -Кръгломиниращ молец – Leucoptera malifoliella, Плодови червеи – Cydia pomonella, Cydia molesta - 60-100 г/дка; Листоминиращи молци и листогризещи гъсеници – разред Lepidoptera - 80-100 г/дка. Ябълка, круша: Обикновена крушова листна бълха – Psylla pyri - Първо поколение – зимуващи възрастни - 80-100 г/дка, Второ поколение, обикновено през месец май - 100-140 г/дка.Ягоди: Листни въшки сем. Aphididae - 28-60 г/дка; Пеперуди - Lepidoptera - 56-100 г/дка. Киви, касис, малина, цариградско грозде: Листни въшки сем. Aphididae - 28-60 г/дка. Бадеми, лешници: Зелен агрилус – Agrilus viridis, Майски бръмбар – Melolontha melolontha - 80-100 г/дка. Лозя: -Гроздови молци– първо и второ поколение, зелена дървеница, лозова листозавивачка -100 г/дка; Лозова цикада - 60-100 г/дка. Захарно цвекло: Листни въшки сем. Aphididae - 28-60 г/дка; Земни бръмбари (хоботници или земни бълхи), Цвеклов стъблохоботник - Lixus ascanii L - 42-80 г/дка;
Надземни нощенки – сем. Noctuidae - 40-50 г/дка. Зърнено-житни култури – пшеница, ечемик, овес, ръж, сорго: обикновена житна пиявица – Lema melanopa, трипси - сем. Tripidae - 42-80 г/дка; Надземни нощенки сем. Noctuidae - 56-80 г/дка. Листни въшки сем. Aphididae (без пшеница, ечемик) - 42-80 г/дка. Царевица и сладка царевица: Листни въшки – сем. Aphididae - 42-80 г/дка; Молци – сем. Pyralidae, Западен церевичен коренов червей - Diabrotica virgifera - 56-100 г/дка; Надземни нощенки сем. Noctuidae - 40-50 г/дка; Обикновена житна пиявица–Lema melanopa, трипси - 42-80 г/дка. Фъстъци, слънчоглед, рапица, соя, памук: Дървеница – сем Cecidomyidae - 58-120 г/дка; галица – сем. Cimicidae - 42-80 г/дка; Рапичен цветояд – Meligethes aeneus, Рапична стъблена бълха – Psyliodes chrysociphala, Мухи – сем. Tenthredinidae - Надземни нощенки – сем. Noctuidae - 40-50 г/дка; Листни въшки -сем. Aphididae(без рапица) - 42-80 г/дка. Ливади-пасища, райграс, фуражна царевица, фуражно цвекло, люцерна: Листни въшки – сем. Aphididae, Детелинов хоботник – Apion apricans, Детелинов зърнояд – Bruchidius varius -42-120 г/дка; Нощенки – сем. Noctuidae - 40-50 г/дка. Фуражна царевица: Западен церевичен коренов червей- Diabrotica virgifera - 56-100 г/дка. Чесън, лук, моркови, карфиол, броколи, зеле, брюкселско зеле, артишок, краставици, диня, фасул, зелен фасул, бакла, копър, марули и подобни, леща, патладжан, пъпеш, картофи, пипер, грах, домати, праз, целина, репички, тиквички: въшки – сем. Aphididae, белокрилка – Trialeurodes vaporariorum - 28-60 г/дка; колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata, бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, молци – сем. Plutellidae, трипси – сем. Tripidae - 42-80 г/дка; дървеници – сем. Cimicidae - 56-100 г/дка; надземни нощенки – сем. Noctuidae - 40-50 г/дка. Тютюн: Листни въшки – сем. Aphididae,белокрилка Trialeurodes vaporariorum -28-60 г/дка; надземни нощенки сем. Noctuidae - 40-50 г/дка; трипси -сем. Tripidae - 42-80 г/дка; тютюнева бълха – Epitrix hirtipenis - 42-80 г/дка. Цветя и декоративни растения: Листни въшки – сем. Aphididae, белокрила- Trialeurodes vaporariorum - 28-60 г/дка; трипси - сем. Tripidae - 42-80 г/дка; листозавивачкиа по карамфила (Cacoecimorpha pronubana) - 70-120 г/дка; надземни нощенки – сем. Noctuidae - 40-50 г/дка. Гори: листни въшки – сем. Aphididae - 60-80 г/дка; дървеница по явор ( Corythucha ciliate) - 80-100 г/дка; борова процесионка - Thaumetopoea pityocampa - 60-80 г/дка; молци 60-100 г/дка. Пшеница и ечемик: Листни въшки (сем. Aphididae) - 30 г/дка. Маслодайна рапица: Листни въшки (сем. Aphididae), Рапична листна оса (Athalia colibri), Бели пеперуди(сем. Pieridae ) - 30 г/дка. Царевица: Сив царевичен хоботник (Таnymecus dilaticollis) - 30 г/дка. Слънчоглед: Сив царевичен хоботник (Таnymecus dilaticollis) - 30 г/дка. *Ябълки Круши: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)-Първо поколение - 80-100 г/дка; Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)- второ поколение -100-140 г/дка. *Праскови, нектарини, Кайсии, Сливи, *Череши: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 60-100 г/дка. *Лозя: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 60-100 г/дка. *Киви, Малини, Касис, Цариградско грозде: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 28-60 г/дка. *Портокал, лимон, мандарина: - Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 60-160 г/дка. *Минимална употреба
КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС - шарен гроздов молец, ябълков плодов червей - 0,02 %; цвеклови бълхи - 2,5 мл/дка; люцернов листояд, колорадски бръмбар, зелева нощенка по зеле, рапичен цветояд, вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица - 15 мл/дка; тютюнев трипс по тютюн, зелена прасковена листна въшка по тютюн - 30 мл/дка; марокански скакалец, италиански скакалец - 50 мл/дка; черешова муха, рапична листна оса - 15 мл/дка.*Череши: - Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 15 мл/дка. *Минимална употреба
КОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД - оранжерийна белокрилка по зеленчуци (домати), миниращ молец по домати 0,08 % (80 мл/дка); зелева нощенка, тютюнев трипс по тютюн - 80 мл/дка; зелена прасковена листна въшка по зеленчуци, памукова листна въшка по зеленчуци -0,06 % (60 мл/дка); оранжерийна белокрилка по зеленчуци краставици - 0,08 % (80 мл/дка).
КОРАГЕН 20 СК - Ябълки, круши: - Ябълков плодов червей (Cydia pomonella); Листоминиращи молци (Leafminers); Листозави-вачки (Tortricidae); Източен плодов червей (Cydia molesta); *Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – 16-30 мл/дка (16-20 mL/hL), *минимална употреба. Праскови, нектарини, кайсии: Източен плодов червей (Cydia molesta); Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella), *Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – 16-30 мл/дка (16-20 mL/hL), *минимална употреба. Сливи: Сливов плодов червей (Cydia funebrana); Малка зимна педомерка (Opherophtera brumata), *Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – 16-30 мл/дка (16-20 mL/hL), *минимална употреба. Орехи: Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) - 18-30 мл/ дка (18-20 mL/hL). Кестени: Плодови червеи (Cydia pomonella, Cydia fagiglandanа); Кестенов хоботник (Curculio elephas) - 18-30 мл/ дка (18-20 mL/hL). Бадеми: Прасковен молец (Anarsia lineatella) - 18-30 мл/ дка (18-20 mL/hL). Лозя (винени и десертни сортове): Гроздови молци (L. botrana,E. аmbiguella) Малка лозова листозавивачка (Argyrotoenia pulchellana),*Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – 15–27 мл/дка (15-18 mL/hL), *минимална употреба * раб.р-р 50-150 л/дка, във фаза BBCH 57-83 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-зърната формират цвят. Лозя (десертни сортове): - Гроздови молци (L. botrana,E. аmbiguella), Малка лозова листозавивачка (Argyrotoenia pulchellana), *Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 15–21,6 мл/ дка (15-18 mL/hL), *минимална употреба *раб. Р-р 50-120 л/дка във фаза BBCH 57-85 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-омекване на зърната. Царевица и сладка царевица: Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis); Sesamia spp.Нощенки (H. аrmigera, S. exigua) - 10-15 мл/ дка. Картофи: Картофен молец (Phthorimaea operculella) - 12,5-17,5 мл/дка; Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) - 5-6 мл/ дка. Лешник: Лешников хоботник (Curculio nucum) - 18-30 мл/дка (18-20 mL/hL). Домати, патладжан: Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) ,Памукова нощенка(Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), Гамозначна нощенка (Autographa gamma), *Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)- 14-20 мл/дка (14-20 mL/hL),*минимална употреба.
КОХИНОР 200 СЛ - листни въшки по захарно цвекло - 50 мл/дка; тютюнев трипс по тютюн - 60 мл/дка; зелена прасковена листна въшка по пипер, памукова листна въшка по краставици - 0,05 %.
КРАЙЦЕР 350 ФС - обикновен и голям житен бегач - 100 мл+200 мл вода/100 кг семе; цвеклови хоботници (обикновен цвеклов хоботник, сив цвеклов хоботник, сив царевичен хоботник) - 2 л/100 кг семена или 24 мл/ единица недражирани семена.
КУИКФОС дражета/пелети - 30 дражета (пелети)/тон зърно - за обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, Palorus spp. Експозиция: 3 денон.при t на зърното над 20°С, 5 денон. при t на зърното 15-20°С, 7 денон. при t на зърното 10-15°С. Третирането да се извърши с автомотичен дозатор над редлера на силозната клетка. За празното пространство над зърното в силозната клетка да се дозира на повръхността по 1 табл./кв.м.
КУИКФОС овални таблетки - 10 табл./тон зърно - за обеззаразяване на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждиво-червен зърнов бръмбар; Palorus spp. Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20 °С; 5 денонощия при t 15-20°С; 7 денонощия при t 10-15°С Третирането да се извършва чрез пригодени сонди за дозиране в купа, автоматичен дозатор над лентата или ръчно пускане. Купът след третирането да се покрие с полиетилен или гумиран брезент.
03.03.2017 г. / ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2022