21.01.2021 година
1564339898.swf
О
вощна градина
  2301  |   0  
Изберете си подходящи фиданки за градината
Стопанските резултати от отглеждането на овощните градини преди всичко зависят от правилния избор на видовете и сортовете при тяхното създаване. Ако техните изисквания не са съобразени с почвените и климатичните условия на района не могат да се очакват добри резултати, независимо от грижите, които ще полагаме при отглеждането им.

Зреещи през цялата година

Освен с изискванията към почвено-климатичните условия, при избора на видовете и сортовете, трябва да се съобразим и с някои други особености. Трябва да засаждаме сортове с добри стопански качества като: родовитост, добри вкусови и технологични качества, устойчивост към болести и неприятели, срок на зреене, транспортабилност, съхраняемост и др. Тези особености са залегнали в основата при определяне на сортовете за размножаване.
Много често на пазара се предлага посадъчен материал, произведен от частни лица, който не винаги отговаря на изискванията. Освен незадоволителните му качества, не рядко са объркани сортовете, а понякога и видовете.
При избора на видовете и сортовете трябва да се има предвид насоката за реализация на продукцията. При създаване на по-големи промишлени овощни градини, от които ще се произвежда стокова продукция за пазара, това е много важен въпрос. В близост до по-големите градове, промишлени центрове и курорти, трябва да се застъпват сортове с различен срок на зреене, за да се осигурят пресни плодове през целия сезон. Това се отнася и за любителските овощни градини, от които можем да берем продукция от пролетта до късна есен. Още към средата на май започва зреенето на черешите и ягодите, следвани от вишните, прасковите, кайсиите, малините, къпините, ранните ябълки и круши, сливите, за да стигнем до септември-октомври, когато се прибират късните ябълки и круши, дюлите и мушмулите. Сортовете при отделните видове също не зреят едновременно. Това се отнася особено за черешите, прасковите и крушите. Различните сортове череши зреят от средата на май до първата половина на юли, а прасковите – от края на юни до към средата на октомври. При ябълката също има ценни ранни сортове, които зреят през юли до началото на август.
В овощните градини трябва да засаждаме и подходящи сортове за преработка в различни продукти.

Комбинирайте опрашителите

При избора на овощните сортове, трябва да се има предвид също, че някои от тях се самоопрашват (самофертилни), а други изискват чуждо опрашване (самостерилни). Прасковените, кайсиевите и мушмулевите сортове се самоопрашват и от тях могат да се създават едносортови насаждения или да се засаждат единични сортове в смесените овощни градини. Това се отнася и за част от сливовите, вишневите и дюлевите сортове. Сортовете на ябълката, крушата, черешата, бадема, джанката и част от сливата, вишната и дюлята изискват чуждо опрашване. При тях в овощните градини трябва да се засаждат най-малко по два сорта добри опрашители. При ябълката и крушата има сортове лоши опрашители, които се засаждат най-малко с още два сорта добри опрашители. При черешата и бадема има и т. нар. интерстерилни групи, които не могат да се опрашват взаимно. Една такава група при черешата са сортовете Бинг, Ламберт и Наполеон.
16.10.2014 г. / Желязко Колев

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2021