Градина » Време е да засадите каната

 Време е да засадите каната

Наименованието на растението произхожда от гръцката дума Kanna – тръстика, камъш. Към този род принадлежат ефектни листно-цъфтящи растения. В почвата те развиват дебели пълзящи коренища, които при някои видове съдържат скорбяла и вода. Познати са около 50 вида, които произхождат от Америка, Тропическа Азия и Африка. Надземната част е туфа от неразклонени стъбла с височина от 60 – 200 см при различните видове. Според окраската на листата различните сортове се делят на зеленолистни, червенолистни, с бронзов оттенък и сортове с листа, изпъстрени на ивици. Листата на някои сортове са тъмновиолетови до пурпурни. Има сортове, които се отглеждат изключително заради красивите им листа. Цветовете на каната, които са разположени по върховете на стъблата, са предимно червени, розови, жълти или оранжеви, рядко бели. Те цъфтят от юли до октомври. Освен това различните сортове се отличават: по-високи до 200 см; средни до 100 см и ниски – до 50-60 см. По форма листата са широколанцетни до силно удължени. Всяко стъбло завършва със съцветие. Цветовете са едри с диаметър 5-10 см – ярко обагрени. При някои видове се наблюдава самоопрашване и кръстосано опрашване, извършвано от насекоми. Семената са черни, лъскави, кръгли с диаметър 5-10 мм.

Настанете я на слънчево място

Размножаването се извършва чрез делене на коренищата и по-рядко чрез семена. Семената имат много твърда обвивка и процесът на никнене е бавен и неравномерен и затова при зацветяване в парковете за масово производство се използва размножаване чрез разделяне на коренищата.
През есента, преди да започне да замръзва почвата, стъблата се изрязват на около 15-20 см над почвената повърхност и коренищата се изваждат. Оставят се леко да изсъхнат и се нареждат в сухи проветриви помещения. Препоръчва се покриването им с малко пясък. В края на февруари – март всяко коренище се дели според броя на пъпките, най-често на 3-5 части. За да се пробудят към растеж, разделените коренища се разреждат и се слагат на по-топло място, като се пръскат от време на време с топла вода, като се внимава да не загниват. Изнасят се на постоянно място и се засаждат през април-май на разстояние 40-50 см. Каната изисква светло, слънчево, запазено от студените ветрове местоположение. Дълбоко обработена, рохкава, богато наторена почва и обилно поливане.
Каната е много ефективно, красиво листно декоративно и цъфтящо растение. Застъпена е много в зеленото строителство под форма на големи групи, а също така и за единично засаждане или с други цветя.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Слаборастящите лози не се колтучат

Колтуците са страничните леторасти, израснали от летните пъпки по възлите на главния летораст. Премахването им изцяло или отчасти е известно като колтучене. Формираната върху колтуците листна площ при...

Вируси могат да унищожат овошките ви

Повредите от бактериални, вирусни и фитоплазмени болести при новозасадените овошки могат да провалят 70, дори 90% от реколтата. Докато овощарите са запознати с предпазните мерки и с лечението на бакте...

Мога ли да отгледам маслина в София?

Маслината е субтропично топлолюбиво растение. Може да издържи до -18°С, но ако след замръзването следва много бавно размръзване. От голямо значение е и факта как дръвчето влиза в зимния режим? Дали ...

Подгответе се за пролетното присаждане

Пролетното присаждане е една от основните овощарски практики, чрез която много диворастящи растения могат да се превърнат в ценни овощни сортове. Кисeлиците се присаждат с ябълки, дивите круши – с кру...

Начало