Градина » Пазете градината от картофената нематода

 Пазете градината от картофената нематода

Картофената нематода (Heterodera rostochiensis) е разпространена почти по цялото земно кълбо. В страните на Европа е проникнала доста отдавна и причинява големи поражения. Напада картофите, доматите, от плевелите – куче грозде, попадийка.
Женската на този микроскопичен неприятел има почти кръгло тяло с изтеглена шийка, носеща глава с тънки стилети. В началото възрастните женски са златисто кафяви, след това потъмняват, а накрая някои екземпляри придобиват черен цвят. Дължината на тялото варира от 0,3 до 1 мм, а ширината – от 0,1 до 0,96 мм. Възрастните мъжки имат червеобразна форма, със силно развити устни стилети.
Картофената нематода развива едно или две поколения годишно. Зимува като яйце. Напролет ларвите се излюпват и при подходяща температура (15-16 градуса) и влажност на почвата и при наличие на гостоприемник, те се активират, придвижват се енергично и проникват в кореновите власинки, младите коренчета и по-късно – младите клубени. Хранят се като разкъсват клетъчната обвивка и изсмукват клетъчното съдържание. Образуват се гигантски клетки и правилното развитие на растението силно се нарушава. Ларвите нарастват бързо и се превръщат във възрастни мъжки и женски. Мъжките преминават в почвата. Женските остават прикрепени за корена с предната част на тялото, а задната остава да стърчи навън. След оплождане на женските мъжките умират. Женските продължават да живеят 5-6 месеца, след което се превръщат в цисти. Всички стадии в развитието на нематодата протичат в растителните тъкани. Жизнеността на ларвите се запазва до 10 години. При отглеждане на картофите като монокултура плътността на заразата става много голяма. Най-добре нематодата се размножава в леки, добре аерирани почви.
При появата на заболяването се установяват следните признаци: силно заразените растения изостават в развитието си, образуват само 2-3 стъбла. Листата преждевременно увяхват отдолу нагоре, докато изсъхне и цялото стъбло. Корените стават кафяви, скъсяват се и образуват множество странични разклонения. По тях се виждат с помощта на лупа, и даже с просто око, блестящите златистокафяви зрънца (женските). Клубените са значително по-дребни от здравите, а при силна зараза клубени въобще не се образуват. Понякога от едно гнездо се получават само 1-2 дребни клубенчета.
Картофената нематода се пренася във всички стадии на развитие с картофените клубени, с почвени частички, заразени с цисти, полепнали по кореноплодите, луковиците, посадъчния материал, по селскостопанския инвентар, по обувките на хората и краката на животните, в транспортните средства. Цистите на нематодата могат да бъдат пренесени и с вятъра и поливните води.
Основните положения при провеждане на борбата срещу нематодата са: въвеждане на 4-5 годишно сеитбообръщения, внасяне в почвата на нематоциди, използване на устойчиви сортове картофи.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Сиво гниене тормози петуниите

Красивите петунии, които се кипрят на балкона, изведнъж посърват. По листата, стъблата и цветовете се появяват светлокафяви петна или налеп, който по-късно се покрива със сива плесен. Поразените част...

Нематода мъчи картофите

Нематодата е дребен, кръгъл червей, паразитиращ по клубените. Напада всички представители от сем. Картофови. Ако забележите сферични образувания с бял, жълт или кафяв цвят по клубените на картофите, т...

Пазете доматите от синята китка

Синята китка е много упорит коренов плевел. По доматите паразитират тютюневата синя китка (Оrobanche ramosa) и по рядко слънчогледовата синя китка (Оrobanche cumana). Разликата между двата вида е във ...

Засаждайте овошките сега, за да се прихванат

Овощните растения се отглеждат на едно място в продължение на много години. Грешките, допуснати при избора на видове, сортове и подложки, както и при засаждането, се проявяват много късно и в повечето...

Начало