Градина » Как да спася насажденията от белокрилката?

 Как да спася насажденията от белокрилката?

От доста отдавна у нас оранжерийната белокрилка е най-опасният неприятел на зеленчуковите култури. Въпреки, че срещу нея производителите правят не малък брой пръскания в много случаи получените резултати са незадоволителни. Борбата срещу белокрилката се оказа доста трудна. Трудностите произхождат от някои биологически особености на този неприятел. Тези особености трябва да се познават и да се имат предвид при провеждане на борбата. А те са следните: Белокрилката действа през цялата година – през зимата е в оранжериите, през пролетта и лятото навън. Има голям брой гостоприемници – зеленчуци, цветя, много видове плевелни растения. В тях тя се запазва до късно през есента.

Притежава голяма размножителна способност

Появява се още при разсада и се развива до края на вегетацията на отглежданите растения. Развива голям брой поколения – 10-12. Плодовитостта на една женска е доста голяма – достига до 500 броя яйца. Отделните поколения не са разграничени, а се застъпват. В даден момент, когато се пръска разтворът попада върху ларви от различна възраст. Младите ларви се засягат по-силно и загиват. При ларвите в последните стадии на развитие и нимфите в обвивката на тялото се образуват восъкоподобни вещества и те проявяват известна устойчивост към някои препарати.

При белокрилката пръскането се прави срещу ларвите

Те се намират главно по долната повърхност на листата. Засягат се и възрастните белокрилки, които се намират по растенията и близо до тях. Пръскането трябва да се прави с финна и силна струя, двупосочно отдолу нагоре и отгоре надолу, за да се намокрят добре и двете страни на листата. Това е необходимо условие за качествено пръскане.
Друг фактор, който може да повлияе на резултатите от пръскането е появата на устойчивост на белокрилката към прилагания препарат. Тази устойчивост се появява, когато се правят по-голям брой пръскания с един и същи препарат или препарати с един и същи химически състав, но с различни имена. Устойчиви популации са установявани по отношение на децис, вазтак, Би-58 и др.
За да не се допусне появата на устойчивост се препоръчва да не се пръска дълго с един и същи препарат, а да се редуват няколко препарата с различен химически състав и различен начин на действие.

Подходящите препарати

За улеснение подбора на препаратите в списъка на одобрените за белокрилката препарати даваме химическия състав на всеки един от тях:
Актара 25ВГ – 3 г (активно мещество тиаметоксам). Системен препарат с контактно и стомашно действие. Карантинен срок за зеленчуци 3 дни.
Вазтак нов 100 ЕК – 3 мл (активно вещество алфа циперметрин), контактно и стомашно действие. Карантинен срок за домати, краставици и фасул 7 дни, за пипер 14 дни.
Адмирал 10ЕК – 5 мл (активно вещество пирипроксифен).
Ювенил -хормонален препарат с контактно и стомашно действие. Карантинен срок за домати и краставици 3 дни.
Децис 2,5ЕК – 5 мл (активно вещество делтаметрин), контактно и стомашно действие. Проявява силно инициално действие. Карантинен срок 7 дни.
Дека ЕК – 5 мл (активно вещество делтаметрин). Карантинен срок за зеленчуци 3 дни.
Децис 100ЕК – 4,5-10,5 мл/дка (активно вещество делтаметрин). Карантинен срок за зеленчуци 3 дни.
Нексид 015КС – 4 мл (активно вещество цихалотрин), с контактно и стомашно действие. Карантинен срок за зеленчуци 7 дни.
Конфидор енерджи – 8 мл (активно имидиклоприд+ делтаметрин), контактно и стомашно действие. Карантинен срок за за зеленчуци 3 дни.
Моспилан 20СП – 2 г (активно вещество ацетамприд) системен с контактно и стомашно действие. Карантинен срок за зеленчуци 3 дни.
Моспилан 20ВГ – 3,5-4 г. Карантинен срок за зеленчуци в оранжерии 3 дни, на открито 7 дни.
Би-58 – 10 мл (активно вещество диметоат), системен с контактно и стомашно действие. Карантинен срок 21 дни.
Нуреле Д – 10 мл (активно вещество циперметрин + хлорпирифос етил), стомашно, контактно и фумигантно действие. Карантинен срок 28 дни.
Описаните препарати имат различен химически състав и различен начин на действие. По-голямата част от тях са слабо токсични, разграждат се бързо и не оставят вредни остатъчни количества. Тяхното правилно приложение дава възможност за ефективна и безопасна борба с насекомото.
Категоричен отговор за причините за неефективните резултати от проведените пръскания срещу белокрилката трудно може да даде. Много вероятно е да сте започнали да пръскате късно, когато белокрилката се е намножила силно и се е разселила по отглежданите зеленчукови растения. В практиката това се случва често. Възможни са и допуснати грешки в пръскането, също и проява на придобита устойчивост към някои дълго прилагани препарати.
Сега обаче вие трябва да продължите да пръскате. Опитайте се да пръскате поописания по-горе начин. От одобрените за белокрилката препарати изберете няколко с различен химически състав и пръскайте с тях като ги редувате.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Защитете дръвчетата от гризачи

Повредите на кората са най-опасни за дърветата и могат да доведат до гибел само в случай, че кората е обелена по цялата окръжност на ствола, тоест на пръстен. В този случай можете да спасите дървото с...

Сложете и дюля в градината

Дюлята е един от най-слабо разпространените овощни видове у нас. Причината се корени в това, че плодовете й имат грубо, тръпчиво и с каменисти образувания месо, поради което рядко се употребяват за ко...

Сложете и леха лапад в градината

Лападът излиза на пазара рано напролет и не по-малко от спанака е любимо листно зеленчуково растение. То е многогодишно и влаголюбиво. През първата година формира само листна, полуизправена до изправе...

Акалифата цъфти през цялата година

Акалифата (Acalypha) е от цветята, които грабват от пръв поглед. Родът е многочислен и включва около 450 вида от семейство Млечки. Всичките произхождат от тропиците на Индия и Полинезия. Най-популярна...

Начало