Градина » Шарен гроздов молец

 Шарен гроздов молец

Шареният гроздов молец е неприятел на лозата с голямо икономическо значение. Среща се повсеместно в нашата страна, особено в районите на Южна България. Възрастното насекомо е дребна пеперуда с размери 10-12 мм при разперени крила. Предните крила са тъмносиви, изпъстрени с три напречни тъмни ивици и множество тъмни петна.
Шареният гроздов молец развива три поколения годишно и зимува като какавида в паяжиновиден пашкул под кората на стъблата, главините или в основата на чеповете, рядко в почвата.
През пролетта летежът на пеперудите от презимувалото поколение започва при средна денонощна температура на въздуха 10-12°С – обикновено през април и продължава през май – до средата на юни. Яйцеснасянето започва при температура 13-14°С и продължава до края на летежа на пеперудите. В зависимост от температурата яйцата се излюпват след 4-10 дни. Гъсеничките от първото поколение изгризват цветните бутони и ги оплитата в копринени нишки. По тези нишки повредите по пъпките лесно проличават и се откриват още в началото на вредната дейност на гъсеничките. Гъсеничките често нагризват и разклоненията на ресата, при което нападнатите части от нея опадат. Продължителността на пълното развитие на гъсеничките е 18-26 дни.
Летежът на пеперудите от второто поколение започва към средата на юни и приключва към края на юли. Пеперудите от това поколение снасят яйцата си по ягоридата и зазряващите зърна. Гъсениците от второто поколение повреждат зърната с големина на грахово зърно (ягоридата), а при ранозреещите сортове и зазряващите зърна, като нагризват и изгризват вътрешността им заедно със семената. Повредените зърна оплитата слабо в копринени нишки.
Пеперудите от третото поколение летят от края на юли, началото на август до втората половина на септември. Те снасят яйцата си по зазряващите и вече узрели зърна на гроздето като слабо го оплитат с копринени нишки Една гъсеница поврежда от 7 до 24 зърна. Повредите по зърната причинени от гъсеничките на второто и третото поколение на шарения гроздов молец създават благоприятни условия за развитието на опасната болест сиво гниене по гроздето, която се причинява от гъбата Botrytis cinerea. Спорите на гъбата попадат в зърната през раничките получени при вгризването и болестта се развива в тях, с което размерът на повредите от този неприятел се увеличава.

Мерките

За успешното провеждане на борбата срещу гроздовите молци от много голямо значение са третиранията срещу гъсениците на първото и второто поколение. Срещу първото поколение се правят две пръскания – първото при поява на първите гъсенцици по ресата през май, второто след 8-10 дни. Срещу второто поколение се пръска при поява на вгризвания по ягоридата и ако се наложи се прави второ пръскане след 6-8 дни. Ако борбата срещу първото и второто поколение е проведена успешно, срещу третото поколение не се налага да се третира. Третиранията с химически средства се провеждат при плътност на неприятеля над прага на икономическата вредност, а той е:
- за първо поколение – наличие на 6-8 яйца или гъсеници на 100 реси
- за второ поколение – 6-8 яйца или гъсеници на 100 ягориди за гроздове десретни сортове и 8-10 за винени.
- За трето поколение – 8-10 яйца или гъсеници на 100 грозда за десертни сортове и 10-12 за винени сортове
Одобрени препарати за този неприятел са: авант 15СК – 2,5 мл (карантинен срок за грозде 10 дни), карате зеон (карантинен срок 10 дни). Вазтак 100ЕК нов – 1,25 мл, децис 2,5ЕК – 4 мл, децис 25ВГ – 0,4 г, нексид 015КС – 3 мл, циклон 10ЕК – 1,5 мл, циперкал 100ЕК – 1,5 мл. Карантинният срок на посочените препарати е 7 дни. С 14 дни карантинен срок са суми алфа 5ЕК – 2,5 мл, ранер 240СК – 4 мл, релдан 40ЕК – 2 мл. Нуреле Д – 5 мл (карантинен срок 28 дни), фюри 10ЕК – 1,25 мл (карантинен срок 1 ден), дипел ВП – 15 г – биопрепарат без карантинен срок.
За установяване летежа на пеперудите на шарения гроздов молец е одобрена феромоновата уловка грапамон.

Автор: Любомила Кръстева

Представяме Ви:

Защо се прави филизене на лозите?

През вегетацията в лозовите насаждения се извършват резитби на зелено за регулиране на растежа и плододаването на лозите и подобряване микроклимата им. Една от тях е филизенето, с което се премахват и...

Малки хитрости в лехата

• На тежките почви и в ниските места лехите трябва да се разположат от север на юг. В този случай растенията по обед ще получават максимално количество слънчеви лъчи, които ще проникват между редовете...

Как се размножава азалията

Размножаването на азалията става чрез резници. Най-подходяща почва е хвойновата, която се използва без специално приготовление. Такава почва се проветрява добре и не задържа излишна влага. Азалията им...

Използвайте бира срещу голите охлюви

Голите охлюви живеят във влажна среда. Обитават местата с по-голяма почвена и въздушна влажност, с по-гъста растителност, огрявани недостатъчно от слънцето. Те са многоядни, но най-често се появяват п...

Начало