Градина » Ако недостига мед, използвайте син камък

 Ако недостига мед, използвайте син камък

Недостиг на мед се появява на леки почви с кисела реакция, на почви с високо съдържание на хумус или след варуване. Торенето с високи норми фосфорни торове намалява подвижността на медта в почвата и затруднява постъпването й в растенията. При слаб недостиг се задържа растежа и се намалява добива без видими външни причини. При силен недостиг, типично е внезапното „лятно изсъхване” на леторастите, след което се образуват само малки, остри листа с подгънат изсъхнал ръб на листната петура. Такива листа окапват преждевременно и леторастите се оголват. Най- напред се засягат връхните листа на леторастите, които се завиват нагоре по дължината на централния нерв и листата придобиват форма на ладия. При ябълката и крушата първият признак е некрозата по листата в основата на силно растящите леторасти - при крушата те са черни, а при ябълката- червеникави. При прасковата и сливата листата стават тъмнозелени, а по- късно- жълтозелени до жълти между нерватурата, опадат преждевременно и клонките се оголват. Наблюдават се подутини със смолотечение.
Добри резултати в борбата с медния недостиг се получават при пръскане на дърветата с меден сулфат (син камък). Ранното пролетно пръскане с 3- 4% бордолезов разтвор и двукратно пръскане през вегетацията с 1% разтвор обезпечават растението с необходимото количество мед. Първото вегетационно пръскане се провежда в началото на растежа на леторастите, а второто - в периода на интензивен растеж. Може да се извърши и пръскане на дърветата с 0,2% разтвор на меден сулфат. Първото пръскане се извършва в началото на интензивния растеж, последвано от две пръскания на интервал от 10- 12 дни.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Мана тормози зелките

Маната е широко разпространена болест по зелевите култури. При много влажно време и при не особено високи температури тя може да нанесе значителни вреди на зелевите растения. Причинява се от гъбата On...

Юнски грижи за овошките

Младите дръвчета през месеца се подхранват с амониева селитра или размит в поливната вода пресен органичен тор. За ефекта от подхранването от първостепенно значение е постоянното поддържане на умерена...

Защо посребряват листата на овошките?

Едно от най-странните заболявания по овощните дървета е „посребряването” на листата. То обикновено се наблюдава през втората половина на вегетационния период. Получило е наименование сребърен или олов...

Изберете място за сливова градина

При преценяването дали едно място е подходящо за създаване на сливова градина първоначално трябва да се ориентираме по наличността и състоянието на някои диви сливови овошки, които растат наблизо. Сил...

Начало