Градина » Как да размножим ореха

 Как да размножим ореха

Орехът е еднодомно разделнополово, предимно опрашващо се от вятъра растение. Характерно за него е, че мъжките и женските цветове при отделните сортове и форми цъфтят неедновременно. Ясно е, че ореховите дървета, получени от семе няма да бъдат същите като посадените. Обикновено те са с по-лоши качества. Затова ще ви запознаем с разработена от ст.н.с. І ст. Недьо Недев технология за присаждане на прозорче.
Най-подходящата подложка са семеначетата от обикновен орех. За посев се подбират плодове с твърда черупка, независимо от едрината. Те се засяват в питомника или в площта, където през идущото лято ще се облагородят. През вегетацията за растенията трябва да се полагат доста грижи. Необходимо е да се развият добре, като достигнат около 10 см височина и 12 мм дебелина. Подходящ срок за присаждане е от 10 август до 5 септември.

Калемите трябва да са свежи

Леторастите на ореха увяхват по-бързо в сравнение с много други овощни видове. Това налага калемите да се събират непосредствено преди присаждането. Добре узрелите едногодишни леторасти с дебелина не по-малка от 12-14 мм се събират за калеми. За да са свежи тъканите и да се отделят лесно пъпките, необходимо е 4-5 дни преди това дърветата да се полеят. След отрязване на калемите листата и част от дръжките се премахват. Завиват се във влажна тъкан, а непосредствено преди присаждането се потапят в съд с вода.

Как да проведем операцията

Окулирането (присаждането) се извършва със специален нож с две остриета, разстоянието между които е 3,5 см. С него най-напред се прави напречен отрез на подложката, а после с един надлъжен срез кората се отделя от дървесината и се получава прозорче. След това се избира пъпка от средната част на калема. Правят се по два напречни и надлъжни отреза със същия нож. После кората се забелва. Дървесината на ореха е рехава с доста едри проводящи цеви. За да не създава проблем при присаждането, щитчето трябва да се изрязва без нея. Щитчето с пъпката се отделя чрез завъртащо движение на ръката, придружено с лек натиск към калема. Щитчето се поставя върху прозорчето на подложката. От двете надлъжни страни се оставя луфт от по 1-2 мм. Той спомага за по-добро образуване на калус и за по-бързо срастване. Присадникът се привързва за подложката по обичайния начин. Присадените части срастват сравнително бавно. При лятното присаждане това настъпва след около 60 дни. Присадените пъпки се загрибват в началото на ноември (с около 3 см почвен слой) и в края на същия месец (с още 10-15 см). През март подложките се отгрибват. Изрязват се на 1 см над пъпката и отново се покриват с малко почва. Отгрибват се окончателно, когато опасността от пролетни мразове отмине.

Ако трябва, повторете през пролетта

Ако облагородяването трябва да се извърши на по-възрастни дървета, добри резултати биха се получили от описания начин за присаждане на прозорче. То трябва да се извърши върху едногодишен летораст. Преоблагородяването става в края на април. Калемите се събират още през февруари. Съхраняват се в хладилник, като основата им се покрива с влажен пясък. За да се отделят по-лесно пъпките при присаждането е необходимо предишната нощ основата на калемите да се потопи в съд с вода, която да бъде със стайна температура.

Автор: Тодор Хърсев

Представяме Ви:

Унищожете гнездата на бялата овощна пеперуда

Напоследък тя не предизвиква безпокойство, но опасността си съществува. Напада всички овощни видове, в т. ч. и лозата. Вредят гъсениците, като изгризват пъпките и листата. Бялата овощна пеперуда (Ap...

Как се оформя свободно растящата корона

Свободнорастящата корона се прилага в личния двор, вила или върху малка площ, където процесите на резитба и беритба на плодовете няма да се механизират. Тази резитба се характеризира с това, че до вс...

Защо посребряват листата на овошките?

Едно от най-странните заболявания по овощните дървета е „посребряването” на листата. То обикновено се наблюдава през втората половина на вегетационния период. Получило е наименование сребърен или олов...

Платицериумът не се сади в саксия

Платицериумът е особен вид папрат, произхождащ от умерените зони на Австралия. У нас е познат видът платицериум бифуркатум (Platicerium bifurcatum, а също и Platicerium alkikorne). Като саксийно расте...

Начало