Градина » И краставиците имат нужда от резитба

 И краставиците имат нужда от резитба

Без тази намеса на човека краставицата ражда много, но повечето от плодовете са некачествени. С резитбата добивът не се намалява, дори е по-висок. Разбира се, за да се приложи с успех резитбата, краставиците се отглеждат на конструкции, където се увиват по вертикално спуснатия конец, независимо дали това е в оранжерия или на открито.
Резитбата не е универсална. Растенията се режат според сортовите особености. Всички сортове образуват в пазвата на всеки лист плодни пъпки и растежна, която веднага се развива като странично разклонение, наричано колтук. При сортовете с женски цветове каквито са Сандра, Вихра, Лора и др., тя се състои в следното:
Първият плод се оставя на височина след 7-8 листа. Под него се отстраняват всички плодове и разклонения още в зачатъка им, преди да започнат да нарастват. С нарастването на растенията се премахват и всички разклонения по стъблото до височината на най-горния тел, разположен на 1,90-2,00 м височина. Плодовете по стъблото се прореждат през лист.
Когато растенията се развият до тела, се прегъват и растежните им връхчета се премахват. Развиват се колтуци, които се привързват хоризонтално по тела. На всяко междувъзлие на колтуците се оставя по един плод. В случай че се развият повече от един на междувъзлие, премахват се по-слабите и деформираните, така че да остане само един.
При сорта Гергана първите разклонения се оставят на височина 20-25 см от основата на стъблото. Те се прещипват на един лист и един плод, а по-горните - на 2-3 плода. По стъблото се оставя по един плод на възел.
При сортовете Свежест и Трапезица всички разклонения и плодове от първите 4-5 възела се премахват. Първите разклонения се прещипват на два листа, а следващите на три.

Автор: Мария Манолова

Представяме Ви:

Грахът се бере преди да е узрял

Ако сте избрали за градината от ранните сортове грах, които имат вегетационен период 50-60 дни - те вече зреят. Средноранните стават готови за по-дълго време - 62-70 дни. Така че грах започва да се...

Непознатите краставици

Наред с обикновените краставици, които всички ние познаваме, съществуват цяла група рядко срещани разновидности. Те биха представлявали интерес за любителите градинари. Чайот е картофът на мексик...

Как да се грижим за чехълчето

С това нежно име и още с „Венерина пантофка" по цял| свят наричат вида калцеолария хибрида. Повод за това дава особеното устройство на цветовете. Те са сложни, съставени : от две устни: долна - голям...

Колко дълго живеят овошките

При всяко живо същество, включително и при човека, продължителността на живота е свързана преди всичко с биологическите особености на вида. Невинаги обаче животът продължава според наследствените зало...

Начало